Activitatea desfășurată de inspectorii D.S.V.S.A. Buzău în luna Februarie 2022

Activitatea de control oficial în domeniul siguranței alimentelor

În perioada menționată, inspectorii D.S.V.S.A. Buzău au efectuat controale și verificări la obiective supuse controlului pentru siguranța alimentelor fiind controlați 377 operatori economici, pe întreg lanțul de la producție la comercializare.

Controalele efectuate au vizat următoarele aspecte:

 • Verificarea respectării condițiilor generale de igienă;
 • Verificarea procedurilor bazate pe principiile HACCP;
 • Verificarea respectării cerințelor de trasabilitate;
 • Verificarea implementării și respectării programelor de autocontrol;
 • Verificarea modului de etichetare a produselor alimentare;
 • Stabilirea profilului de risc al operatorilor economici din domeniul alimentar.

În urma controalelor efectuate au fost constatate următoarele neconformități: deficiențe structurale, manipulare necorespunzătoare a alimentelor, depozitare necorespunzătoare, nu se face dovada verificării stării de sănătate a personalului, nu se face dovada efectuării acțiunilor de dezinfecție/dezinsecție/deratizare, nu se face dovada monitorizării temperaturii din spațiile frigorifice, deficiențe de etichetare, neasigurarea trasabilității, proceduri HACCP neimplementate, nu se face dovada verificării conformității materiilor prime.

Urmare a acestor neconformități au fost aplicate 14 amenzi contravenționale în valoare totală de 70600 lei și 56 de avertismente. A mai fost aplicată și o ordonanță de suspendare a activității.

În baza Programului de supraveghere și control au fost prelevate 112 probe de produse alimentare pentru determinarea conformității acestora cu prevederile legale în vigoare. În urma analizării probelor prelevate, nu s-au constatat abateri de la limitele impuse prin legislație.

În perioada menționată, DSVSA Buzău a intervenit pentru soluționarea 2 alerte alimentare primite prin Sistemul Rapid de Alertă pentru Alimente și Furaje. În urma acestor alerte au fost retrase de la comercializare 20 bucăți de pizza congelată.

În aceeași perioadă, DSVSA Buzău a intervenit pentru soluționarea 6 notificări de neconformități primite prin Sistemul de Asistență și Cooperare Administrativă și a retras de la comercializare 305 kg de carne de porc posibil contaminată cu virusul pestei porcine africane.

 

Activitatea de control oficial în domeniul sănătății și bunăstării animalelor

În perioada menționată, inspectorii D.S.V.S.A. Buzău au efectuat controale și verificări la obiective supuse controlului sanitar-veterinar în ceea ce privește sănătatea și bunăstarea animalelor, fiind realizate 73 de controale.

Controalele efectuate au vizat următoarele aspecte:

 • Verificarea modului de efectuare a acțiunilor sanitar-veterinare decontate de stat realizate de către medicii concesionari;
 • Verificarea respectării legislației sanitar-veterinare de către operatorii economici din domeniul creșterii animalelor;
 • Verificarea respectării legislației sanitar-veterinare în domeniu de către operatorii economici din domeniul comercializării produselor medicinale veterinare;
 • Verificarea respectării legislației sanitar-veterinare în domeniu de către operatorii economici din domeniul comercializării furajelor pentru animale;
 • Verificarea respectării legislației sanitar-veterinare în domeniu de către operatorii economici din domeniul dezinsecției, dezinfecției și deratizării;
 • Prevenirea răspândirii rabiei prin speciile considerate rezervor natural pentru rabie;
 • Verificarea respectării normelor sanitar-veterinare cu referire la protecția câinilor fără stăpân la adăposturile de câini;
 • Verificarea conformității furajelor;
 • Verificarea respectării normelor sanitar-veterinare de protecție și bunăstare a animalelor în timpul transportului;
 • Verificarea respectării legislației sanitare veterinare în domeniul SNCU;
 • Asanarea focarelor de boli ale animalelor (PPA, PPC, LEB, Rabie, Gripă aviară etc.).

În urma controalelor efectuate au fost constatate următoarele neconformități: deținere de animale neidentificate, eliberarea produselor medicinale veterinare fără prescripție medicală, neconcordanță între suinele existente în teren și BND, gestionarii fondurilor de vânătoare nu au notificat D.S.V.S.A. Buzău organizarea partidelor de vânătoare și nu au transmis la D.S.V.S.A. Buzău planificarea partidelor de vânătoare.

Urmare a acestor neconformități au fost aplicate o amendă contravențională în valoare de 720 lei și 8 avertismente.

În baza Programului de supraveghere și control au fost prelevate 52 probe pentru determinarea conformității acestora cu prevederile legale în vigoare. În urma analizării probelor prelevate, nu s-au constatat abateri de la limitele impuse prin legislație.

 

Activitatea de catagrafiere, autorizare, înregistrare și evidență informatizată

În perioada menționată, inspectorii D.S.V.S.A. Buzău au efectuat controale și verificări la obiective supuse controlului sanitar-veterinar în ceea ce privește sănătatea și bunăstarea animalelor, fiind realizate 155  controale.

Controalele efectuate au vizat următoarele aspecte:

 • Verificarea activității de identificare și înregistrare a animalelor;
 • Verificarea respectării prevederilor RCE1082/2003 și RCE 1505/2006;
 • Verificarea respectării condițiilor de eco-condiționalitate;
 • Verificarea respectării condițiilor superioare de bunăstare în fermele de animale;
 • Verificarea respectării condițiilor impuse de legislația în vigoare în vederea autorizării/înregistrării.

În aceeași perioadă au fost eliberate 1050 pașapoarte pentru animale.

În urma controalelor efectuate au fost constatate următoarele neconformități: animale ieșite din exploatație fără documente, nenotificare în termen a evenimentelor din exploatații, registre de exploatație incomplete.

Urmare a acestor neconformități au fost aplicate o amendă contravențională în valoare totală de 2400 lei și 2 avertismente.

În urma controalelor efectuate, în perioada menționată, DSVSA Buzău a autorizat/înregistrat 71 operatori economici, atât în domeniul siguranței alimentelor cât și în domeniul sanitar-veterinar.

 

Activitatea de laborator

În perioada de referință au fost efectuate 4159 analize de laborator pentru probele oficiale și autocontrol pe domeniul sănătate animală și 1433 analize de laborator pentru probele oficiale și autocontrol pe domeniul siguranța alimentelor.