Activitatea desfășurată de inspectorii D.S.V.S.A. Buzău în luna IANUARIE 2022

Activitatea de control oficial în domeniul siguranței alimentelor

 

În perioada menționată, inspectorii D.S.V.S.A. Buzău au efectuat controale și verificări la obiective supuse controlului pentru siguranța alimentelor fiind controlați 169  operatori economici, pe întreg lanțul de la producție la comercializare.

Controalele efectuate au vizat următoarele aspecte:

 • Verificarea respectării condițiilor generale de igienă;
 • Verificarea procedurilor bazate pe principiile HACCP;
 • Verificarea respectării cerințelor de trasabilitate;
 • Verificarea implementării și respectării programelor de autocontrol;
 • Verificarea modului de etichetare a produselor alimentare;
 • Stabilirea profilului de risc al operatorilor economici din domeniul alimentar.

 

În urma controalelor efectuate au fost constatate următoarele neconformități:

 • Nu se face dovada verificării stării de sănătate a personalului
 • Nu se face dovada instruirii personalului în domeniul siguranței alimentelor
 • Nu se asigură monitorizarea parametrilor de microclimat sau de depozitare
 • Depozitare necorespunzătoare
 • Spații de depozitare insuficiente
 • Nu se asigură identificarea spațiilor
 • Echipamente de lucru insuficiente

 

Urmare a acestor neconformități au fost aplicate 4 amenzi contravenționale în valoare totală de 4800 lei și 17 avertismente.

În baza Programului de supraveghere și control au fost prelevate 6 probe de produse alimentare pentru determinarea conformității acestora cu prevederile legale în vigoare. În urma analizării probelor prelevate, nu s-au constatat abateri de la limitele impuse prin legislație.

În perioada menționată, DSVSA Buzău a intervenit pentru soluționarea 4 alerte alimentare primite prin Sistemul Rapid de Alertă pentru Alimente și Furaje.

În aceeași perioadă, DSVSA Buzău a intervenit pentru soluționarea 2 notificări de neconformități primite prin Sistemul de Asistență și Cooperare Administrativă.

 

Activitatea de control oficial în domeniul sănătății și bunăstării animalelor

În perioada menționată, inspectorii D.S.V.S.A. Buzău au efectuat controale și verificări la obiective supuse controlului sanitar-veterinar în ceea ce privește sănătatea și bunăstarea animalelor, fiind realizate 46 de controale.

Controalele efectuate au vizat următoarele aspecte:

 • Verificarea modului de efectuare a acțiunilor sanitar-veterinare decontate de stat realizate de către medicii concesionari;
 • Verificarea respectării legislației sanitar-veterinare de către operatorii economici din domeniul creșterii animalelor;
 • Verificarea respectării legislației sanitar-veterinare în domeniu de către operatorii economici din domeniul comercializării produselor medicinale veterinare;
 • Verificarea respectării legislației sanitar-veterinare în domeniu de către operatorii economici din domeniul comercializării furajelor pentru animale;
 • Verificarea respectării legislației sanitar-veterinare în domeniu de către operatorii economici din domeniul dezinsecției, dezinfecției și deratizării;
 • Prevenirea răspândirii rabiei prin speciile considerate rezervor natural pentru rabie;
 • Verificarea respectării normelor sanitar-veterinare cu referire la protecția câinilor fără stăpân la adăposturile de câini;
 • Verificarea conformității furajelor;
 • Verificarea respectării normelor sanitar-veterinare de protecție și bunăstare a animalelor în timpul transportului;
 • Verificarea respectării legislației sanitare veterinare în domeniul SNCU;
 • Asanarea focarelor de boli ale animalelor (PPA, PPC, LEB, Rabie, Gripă aviară etc.).

 

În urma controalelor efectuate au fost constatate următoarele neconformități:

 • nerespectarea condițiilor de biosecuritate în exploatațiile de animale,
 • neconcordanță între baza de date și teren,
 • vestiar filtru necorespunzător.

Urmare a acestor neconformități au fost aplicate 7 avertismente.

 

Activitatea de catagrafiere, autorizare, înregistrare și evidență informatizată

În perioada menționată, inspectorii D.S.V.S.A. Buzău au efectuat controale și verificări la obiective supuse controlului sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor în ceea ce privește sănătatea și bunăstarea animalelor, fiind realizate 31 de controale.

Controalele efectuate au vizat următoarele aspecte:

 • Verificarea activității de identificare și înregistrare a animalelor;
 • Verificarea respectării prevederilor RCE1082/2003 și RCE 1505/2006;
 • Verificarea respectării condițiilor de eco-condiționalitate;
 • Verificarea respectării condițiilor superioare de bunăstare în fermele de animale;
 • Verificarea respectării condițiilor impuse de legislația în vigoare în vederea autorizării/înregistrării.

 

În aceeași perioadă au fost eliberate 1119 pașapoarte pentru animale.

În urma controalelor efectuate, în perioada menționată, DSVSA Buzău a autorizat/înregistrat 31 de operatori economici, atât în domeniul siguranței alimentelor cât și în domeniul sanitar-veterinar.

 

Activitatea de laborator

În perioada de referință au fost efectuate 1093 analize de laborator pentru probele oficiale și autocontrol pe domeniul sănătate animală și 256 analize de laborator pentru probele oficiale și autocontrol pe domeniul siguranța alimentelor.