Activitatea desfășurată de inspectorii D.S.V.S.A. Buzău în trimestrul 2 – 2022

Activitatea de control oficial în domeniul siguranței alimentelor

 

În perioada menționată, inspectorii D.S.V.S.A. Buzău au efectuat controale și verificări la obiective supuse controlului pentru siguranța alimentelor fiind controlați 1069 operatori economici, pe întreg lanțul de la producție la comercializare.

Controalele efectuate au vizat următoarele aspecte:

 • Verificarea respectării condițiilor generale de igienă;
 • Verificarea procedurilor bazate pe principiile HACCP;
 • Verificarea respectării cerințelor de trasabilitate;
 • Verificarea implementării și respectării programelor de autocontrol;
 • Verificarea modului de etichetare a produselor alimentare;
 • Stabilirea profilului de risc al operatorilor economici din domeniul alimentar.

 

În urma controalelor efectuate au fost constatate următoarele neconformități: deficiențe structurale, manipulare necorespunzătoare ale alimentelor, depozitare necorespunzătoare, lipsa verificării stării de sănătate, neefectuarea acțiunilor de dezinfecție/dezinsecție/deratizare, lipsa monitorizării temperaturii din spațiile frigorifice, deficiențe de etichetare.

Urmare a acestor neconformități au fost aplicate 59 amenzi contravenționale în valoare totală de 214400 lei și 114 avertismente. Au mai fost aplicate 1 Ordonanță de suspendare a activității la un laborator de cofetărie patiserie din cauza unor deficiențe structurale și prezenței gândacilor și 2 Ordonanțe de Interzicere a activității la o pescărie și un depozit frigorific din cauza unor rezultate neconforme la parametrii microbiologici la apa utilizată în unitate.

În baza Programului de supraveghere și control au fost prelevate 331 probe de produse alimentare și apă pentru determinarea conformității acestora cu prevederile legale în vigoare. În urma analizării probelor prelevate, există o suspiciune de prezență tetraciclină într-o probă de țesut muscular de porc prelevată din abator de la un lot de porci din Ungaria. Institutul de Igienă și Sănătate Publică București urmează să confirme sau să infirme rezultatul inițial. Au fost reținute oficial 5 tone de piese tranșate provenite de la carcasele de porci suspicionate până la confirmarea sau infirmarea prezenței tetraciclinei.

În perioada menționată, DSVSA Buzău a intervenit pentru soluționarea a 25 alerte alimentare primite prin Sistemul Rapid de Alertă pentru Alimente și Furaje.

În aceeași perioadă, DSVSA Buzău a intervenit pentru soluționarea a 9 notificări de neconformitate primite prin Sistemul de Asistență și Cooperare Administrativă.

 

Activitatea de control oficial în domeniul sănătății și bunăstării animalelor

În perioada menționată, inspectorii D.S.V.S.A. Buzău au efectuat controale și verificări la obiective supuse controlului sanitar-veterinar în ceea ce privește sănătatea și bunăstarea animalelor, fiind realizate 163 controale.

Controalele efectuate au vizat următoarele aspecte:

 • Verificarea modului de efectuare a acțiunilor sanitar-veterinare decontate de stat realizate de către medicii concesionari;
 • Verificarea respectării legislației sanitar-veterinare de către operatorii economici din domeniul creșterii animalelor;
 • Verificarea respectării legislației sanitar-veterinare în domeniu de către operatorii economici din domeniul comercializării produselor medicinale veterinare;
 • Verificarea respectării legislației sanitar-veterinare în domeniu de către operatorii economici din domeniul comercializării furajelor pentru animale;
 • Verificarea respectării legislației sanitar-veterinare în domeniu de către operatorii economici din domeniul dezinsecției, dezinfecției și deratizării;
 • Prevenirea răspândirii rabiei prin speciile considerate rezervor natural pentru rabie;
 • Verificarea respectării normelor sanitar-veterinare cu referire la protecția câinilor fără stăpân la adăposturile de câini;
 • Verificarea conformității furajelor;
 • Verificarea respectării normelor sanitar-veterinare de protecție și bunăstare a animalelor în timpul transportului;
 • Verificarea respectării legislației sanitare veterinare în domeniul SNCU;
 • Asanarea focarelor de boli ale animalelor (PPA, PPC, LEB, Rabie, Gripă aviară etc.).

 

În baza Programului de supraveghere și control au fost prelevate 58 probe pentru determinarea conformității acestora cu prevederile legale în vigoare. În urma analizării probelor prelevate, nu s-au constatat abateri de la limitele impuse prin legislație.

În urma controalelor efectuate au fost constatate următoarele neconformități:

 • condiții de igienă precare în spațiile de creștere ale animalelor
 • nerespectarea legislației sanitar-veterinare cu privire la circulația medicamentelor de uz veterinar,
 • nerespectarea condițiilor de biosecuritate în exploatații comerciale de păsări,
 • neamenajare adăpost câini fără stăpân,
 • deținere de animale neidentificate,
 • nu a fost permis efectuarea controlului la unități care desfășoară activități supuse controlului sanitar veterinar.

Urmare a acestor neconformități au fost aplicate 16 amenzi contravenționale în valoare totală de 123920 lei, 10 avertismente și o Ordonanță de Suspendare a Activității.

 

Activitatea de catagrafiere, autorizare, înregistrare și evidență informatizată

Controalele efectuate au vizat următoarele aspecte:

 • Verificarea activității de identificare și înregistrare a animalelor – 230 dosare decont
 • Verificarea respectării prevederilor RCE1082/2003 și RCE 1505/2006 – 30 fișe de inspecție
 • Verificarea respectării condițiilor de eco-condiționalitate – 26 fișe de inspecție
 • Verificarea respectării condițiilor impuse de legislația în vigoare în vederea autorizării/înregistrării – 5 exploatații

 

În aceeași perioadă au fost eliberate 4005  pașapoarte pentru animale.

În trimestrul 2 au fost eliberate proprietarilor de exploatații 16 adeverințe cu numărul de animale.

Au fost verificate și aprobate 24 cereri de modificare de rasă la bovine.

Au fost primite și rezolvate 28 solicitări de corectare erori privind înregistrarea datelor în BND.

Urmare a acestor neconformități au fost aplicate 2 amenzi contravenționale în valoare totală de 12000 lei și 2 avertismente. Au mai fost aplicate 3 Ordonanțe de suspendare a activității.

În urma controalelor efectuate, în perioada menționată, DSVSA Buzău a autorizat/înregistrat 286 operatori economici, atât în domeniul siguranței alimentelor cât și în domeniul sanitar-veterinar.

 

Activitatea de laborator

În perioada de referință au fost efectuate 28676 analize de laborator pentru probele oficiale și autocontrol pe domeniul sănătate animală și 5031 analize de laborator pentru probele oficiale și autocontrol pe domeniul siguranța alimentelor.