ANUNȚ PUBLICITAR, Prestări servicii automacara, pentru demontare coș evacuare incinerator

DIRECȚIA SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR BUZĂU, cu sediul în  Mun. Buzău Str. Horticolei Nr. 58 Bis, Jud. Buzău, cod poştal 120081; Tel: 0238725001, 0238725002, fax: 0238725003, e-mail: office-buzau@ansvsa.ro, C.I.F. 4299810; reprezentată legal, prin dl. Dr. DRAGNEA Adonis Laurențiu, Director Executiv, intenționează să achiziționeze Prestări servicii automacara, pentru demontare coș evacuare incinerator.

Specificații tehnice: Coșul de fum ( de înălțime 20 m) al incineratorului este amplasat în partea din spate a clădirii, la limita de proprietate și accesul la acesta se face prin fața, prin parcarea instituției , unde între timp a fost amplasat un buncăr și o țeavă de alimentare cu gaze a clădirii. Având în vedere distanțele astfel create, pentru demontarea coșului este nevoie de o automacara al carei braț de întindere să aibă aproximativ 40m.

Ofertele se vor transmite până la data de 15 martie 2022 ora 10, pe adresa de email:  office-buzau@ansvsa.ro, sau pe fax la nr. 0238725003, sau la secretariat la sediul D.S.V.S.A. Buzău.