Borderou notare proba scrisa la examenul organizat pentru promovarea in gradul profesional imediat superior – promovare din functia publica de executie de consilier, clasa I, grad profesional asistent in functia publica de executie de consilier, clasa I, grad profesional principal  – post existent in statul de functii intocmit pe perioada nedeterminata –  Birou Nutritia Animalelor si Produse Medicinale Veterinare din cadrul D.S.V.S.A. Buzau

Borderou notare proba scrisa

afisat astazi : 06.12.2019 ora: 12,30

 

Nr.

crt.

Candidat Punctaj

proba scrisa

Rezultat proba scrisa
1. Sin Andra Claudia 84,00 Admis

 

  • Candidaţii/Candidatul nemulţumiţi/nemultumit de rezultatele obţinute pot/poate formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.