DECIZIE DE ANULARE A PROCEDURII de atribuire a contractelor de concesiune de servicii prevăzute la art 15 din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru loturile: Lot nr. 2 – Circumscripţia Sanitar-Veterinară Pietroasele; Valoare estimată: 786.558,20 lei fără TVA și Lot nr. 4 – Circumscripţia Sanitar-Veterinară Ziduri; Valoare estimată: 1.223.355,60 lei fără TVA.

Comisia de evaluare numită prin Decizia nr. 34 din data 27.04.2021,

 

AVÂND ÎN VEDERE:

 • Prevederile Procedurii proprii de achiziție publică de servicii prevăzute la art. 15 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, respectiv pentru efectuarea în exploataţiile nonprofesionale a unor activităţi sanitar-veterinare cuprinse în programul acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi a altor acţiuni prevăzute în alte programe naţionale.
 • Prevederile Ordinului președintelui ANSVSA nr. 48/24.03.2021 pentru aprobarea documentației de atribuire a contractelor de concesiune prevăzute la art. 15 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, care cuprinde condițiile, criteriile, regulile și alte informații necesare pentru a asigura operatorilor economici o informare completă, corectă și explicită cu privire la solicitările autorității contractante sau la elementele concesiunii, obiectul contractului și modul de desfășurare a procedurii de atribuire, inclusiv specificațiile tehnice sau documentul descriptiv, condițiile contractuale propuse, formatele și modul de prezentare a documentelor de către candidați/ofertanți, informațiile privind obligațiile generale aplicabile candidaților/ ofertanților.
 • Ordonanța Guvernului n 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Raportul procedurii nr. 25839 din data 26.11.2021.

 

DECIDE:

 Art. 1. Se anulează procedura de atribuire pentru Lot nr. 2 – Circumscripţia Sanitar-Veterinară Pietroasele; Valoare estimată: 786.558,20 lei fără TVA, deoarece comisia de evaluare a constatat că nu a fost depusă nicio ofertă admisibilă.

Au fost întrunite condițiile pentru anularea procedurii de atribuire, prevăzute în Procedura proprie, la Punctul B.6 alin. 1) litera a) coroborate cu prevederile din Anexa la Ordinul 48/24.03.2021 al  Preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, punctul B.6 alin. 1) litera a),  potrivit cărora autoritatea contractantă are obligaţia de a anula procedura de atribuire a contractului dacă nu a fost depusă nicio ofertă sau dacă nu a fost depusă nicio ofertă admisibilă .

“B.6. Anularea procedurii de atribuire şi modalitatea de reluare a acesteia

 1. Autoritatea contractantă are obligaţia de a anula procedura de atribuire a contractului în următoarele cazuri:
 2. a) dacă nu a fost depusă nicio ofertă sau dacă nu a fost depusă nicio ofertă admisibilă;“

Art. 2. Se anulează procedura de atribuire pentru Lot nr. 4 – Circumscripţia Sanitar-Veterinară Ziduri;Valoare estimată: 1.223.355,60 lei fără TVA, deoarece comisia de evaluare a constatat că nu a fost depusă nicio ofertă admisibilă.

Au fost întrunite condițiile pentru anularea procedurii de atribuire, prevăzute în Procedura proprie, la Punctul B.6 alin. 1) litera a) coroborate cu prevederile din Anexa la Ordinul 48/24.03.2021 al  Preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, punctul B.6 alin. 1) litera a),  potrivit cărora autoritatea contractantă are obligaţia de a anula procedura de atribuire a contractului dacă nu a fost depusă nicio ofertă sau dacă nu a fost depusă nicio ofertă admisibilă .

“B.6. Anularea procedurii de atribuire şi modalitatea de reluare a acesteia

 1. Autoritatea contractantă are obligaţia de a anula procedura de atribuire a contractului în următoarele cazuri:
 2. a) dacă nu a fost depusă nicio ofertă sau dacă nu a fost depusă nicio ofertă admisibilă;“

Art. 3. Prezenta decizie se publică pe site-ul propriu în termen de 5 zile de la adoptarea sa.

Art. 4. Prezenta decizie se comunica în scris tuturor participanţilor la procedura de atribuire, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data prezentei.

 

Motivele anulării:

Lot nr. 2 – Circumscripţia Sanitar-Veterinară Pietroasele; Valoare estimată: 786.558,20 lei fără TVA

 – comisia de evaluare a constatat că nu a fost depusă nicio ofertă admisibilă.

Au fost întrunite condițiile pentru anularea procedurii de atribuire, prevăzute în Procedura proprie, la Punctul B.6 alin. 1) litera a) coroborate cu prevederile din Anexa la Ordinul 48/24.03.2021 al  Preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, punctul B.6 alin. 1) litera a),  potrivit cărora autoritatea contractantă are obligaţia de a anula procedura de atribuire a contractului dacă nu a fost depusă nicio ofertă sau dacă nu a fost depusă nicio ofertă admisibilă .

“B.6. Anularea procedurii de atribuire şi modalitatea de reluare a acesteia

 1. Autoritatea contractantă are obligaţia de a anula procedura de atribuire a contractului în următoarele cazuri:
 2. a) dacă nu a fost depusă nicio ofertă sau dacă nu a fost depusă nicio ofertă admisibilă;“

 

Lot nr. 4 – Circumscripţia Sanitar-Veterinară Ziduri;Valoare estimată: 1.223.355,60 lei fără TVA;

 • comisia de evaluare a constatat că nu a fost depusă nicio ofertă admisibilă.

Au fost întrunite condițiile pentru anularea procedurii de atribuire, prevăzute în Procedura proprie, la Punctul B.6 alin. 1) litera a) coroborate cu prevederile din Anexa la Ordinul 48/24.03.2021 al  Preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, punctul B.6 alin. 1) litera a),  potrivit cărora autoritatea contractantă are obligaţia de a anula procedura de atribuire a contractului dacă nu a fost depusă nicio ofertă sau dacă nu a fost depusă nicio ofertă admisibilă .

“B.6. Anularea procedurii de atribuire şi modalitatea de reluare a acesteia

 1. Autoritatea contractantă are obligaţia de a anula procedura de atribuire a contractului în următoarele cazuri:
 2. a) dacă nu a fost depusă nicio ofertă sau dacă nu a fost depusă nicio ofertă admisibilă;“