Documentație pentru atribuirea contractelor de concesiuni de servicii sanitar – veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi în alte programe naţionale, respectiv servicii sanitar-veterinare prevăzute la art. 15 alin (2) şi (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare – loturi 32-46

Documentația pentru atribuirea contractului de servicii sanitar – veterinare este alcătuită din următoarele secțiuni:

Secțiunea I – instrucțiunile către ofertanți

Secțiunea II – anunț de concesionare

Secțiunea III Caiet sarcini CSVA PODGORIA

Secțiunea III Caiet sarcini CSVA RACOVITENI

Secțiunea III Caiet sarcini CSVA PATARLAGELE

Secțiunea III Caiet sarcini CSVA POGOANELE

Secțiunea III Caiet sarcini CSVA POSTA CALNAU

Secțiunea III Caiet sarcini CSVA ROBEASCA

Secțiunea III Caiet sarcini CSVA SAHATENI

Secțiunea III Caiet sarcini CSVA Sapoca

Secțiunea III Caiet sarcini CSVA Siriu

Secțiunea III Caiet sarcini CSVA Tintesti

Secțiunea III Caiet sarcini CSVA Topliceni

Secțiunea III Caiet sarcini CSVA Ulmeni

Secțiunea III Caiet sarcini CSVA Valea Ramnicului

Secțiunea III Caiet sarcini CSVA Viperesti

Secțiunea III CSVA Vintila Voda

Secțiunea IV – model cadru contract de concesiune

Secțiunea V – formulare