Legislația în vigoare privind măsurile de diminuare și nivelurile de referință pentru reducerea prezenței acrilamidei în produsele alimentare

Acrilamida (denumită și amidă acrilică) este un compus organic din clasa amidelor, cu formula chimică CH2=CHC(O)NH2. Este un compus solid, alb, inodor, solubil în apă și alți solvenți organici. Este produsă la nivel industrial, fiind un precursor al poliacrilamidelor (substanțe folosite ca agenți de îngroșare și de floculare).

Acrilamida este un compus toxic, iar faptul că este întâlnită în unele produse alimentare gătite a atras atenția asupra posibilelor pericole de sănătate pe care le poate cauza.

La nivelul Uniunii Europene, prin Regulamentul (UE) 2158/2017 sunt stabilite măsuri de diminuare a prezenței acrilamidei în produsele alimentare, măsuri pe care operatorii din sectorul alimentar trebuie să le aplice în practică.

Prevederile acestui Regulament le puteți vedea dând click aici.

Totodată, Comitetul permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale a adoptat un Ghid cu privire la punerea în aplicare a Regulamentului 2158/2017, ghid care totuși nu are un statu juridic oficial. Prevederile acestui ghid le regăsiți dând click aici.