Măsuri în urma incendiului de la o exploatație de suine din localitatea Stâlpu

În data de 05.01.2020 ca urmare a producerii unui incendiu la o exploatație comercială de suine, cu profil de reproducție și îngrășare, din localitatea Stâlpu, județul Buzău, o echipă complexă din cadrul D.S.V.S.A Buzău s-a deplasat la fața locului constatând ;

  • Distrugerea completă a 2 din cele 7 hale (adăposturi) ale exploatației ;
  • Înregistrarea unui număr foarte mare de cadavre acoperite de structurile constructive prăbușite ;
  • Distrugerea filtrului vestiar principal, a sălii medicului veterinar, a farmaciei, a zonei de recoltare materialului seminal etc.
  • Pe parcursul inspecției au fost identificate 2 capete suine adulte aflate în agonie și, întrucât leziunile provocate de incendiu erau incompatibile cu viața, s-a decis eutanasierea acestora.
  • Suinele cazate în adăposturile afectate de incendiu erau carbonizate, la o apreciere subiectivă, în proporție de 80-90%, numărarea acestora fiind imposibilă.

Având în vedere amplasarea și gradul de afectare a adăposturilor, s-a dispus:

  • continuarea activității în cele 5 adăposturi (hale) neafectate de incendiu și independente din punct de vedere al alimentării cu energie, furaj și apă, condițiile de creștere nefiind perturbate.
  • reactualizarea urgentă a stocurilor de medicamente, substanțe dezinfectante, echipamente de protecție și alte materiale necesare.
  • amenajarea de urgență a unui filtru funcțional și delimitarea cu gard a zonei de producție rămasă funcțională, în vederea reasigurării condițiilor de biosecuritate sanitar veterinară
  • inventarierea efectivului de suine rămas, pe categorii de vârstă și clasă zootehnică, și punerea la dispoziția D.S.V.S.A. Buzău a unui exemplar, în original, al procesului verbal de inventariere.
  • implementarea și asigurarea de proceduri de lucru, acces personal și utilaje care să garanteze biosecuritatea noii zone de producție pe parcursul efectuării acțiunii de ecarisare a zonei afectate.

În contextul nou creat, Planul de Biosecuritate al fermei va fi actualizat și, având în vedere compromiterea implicită a condițiilor de biosecuritate ca urmare a intervenției echipelor specializate, efectivul de suine rămas, va face obiectul unui screening serologic în conformitate cu Manualul de Diagnostic pentru PPA.

În ceea ce privește activitatea de ecarisare, având în vedere atât numărul mare de cadavre, gradul de carbonizare al acestora precum și posibilitatea extrem de limitată de extragere a acestora, D.S.V.S.A Buzău a solicitat convocarea CJSU Buzău pentru identificarea soluțiilor cele mai facile pentru reducerea riscului biologic și neutralizarea rapidă a cadavrelor.

Referitor la evoluția PPA în jud. Buzău, la data prezentei sunt active 6 focare de  P.P.A. în Com. Cochirleanca (3 focare), Com. Cănești (1 focar), Com. Gherăseni (1 focar) și Oraș Nehoiu (1 focar) precum și 28 de cazuri la mistreț pe raza  a 11 fonduri cinegetice ceea ce presupune implicit existența unor zone cu restricții sanitare veterinare.

D.S.V.S.A. Buzău solicită tuturor cetățenilor respectarea strictă a măsurilor dispuse și cunoscute de către toate UAT-urile implicate.

 

Facem precizarea că pesta porcină africană nu afectează oamenii, neexistând nici cel mai mic risc de îmbolnăvire pentru oameni, acest virus având, însă, impact la nivel social și economic.