Precizări comercializare și utilizare produse medicinale veterinare ce conțin ivermectină

Având în vedere apariția în spațiul public a faptului că „ivermectina, un produs antiparazitar pentru animale ar fi eficient pentru COVID-19”, facem următoarele precizări, conform prevederilor legale specifice în vigoare:

  • în România pot fi comercializate doar produse medicinale veterinare autorizate pentru comercializare de către I.C.B.M.V. sau prin procedură centralizată în baza Reg. (CE) nr.726/2004;
  • toate produsele medicinale veterinare, inclusiv cele care conțin IVERMECTINĂ, sunt autorizate NUMAI PENTRU UTILIZARE LA ANIMALE;
  • produsele ce conțin substanța activă IVERMECTINĂ sunt utilizate numai în tratamentul BOLILOR PARAZITARE LA ANIMALE, conform indicațiilor din prospect;
  • comercializarea produselor medicinale ce conțin IVERMECTINĂ se realizează numai prin farmacii veterinare (pe bază de prescripție medicală) și depozite farmaceutice veterinare (pe bază de notă de comandă vizată de un medic veterinar) autorizate sanitar veterinar, conform prevederilor legale în vigoare;
  • depozitele farmaceutice veterinare și farmaciile veterinare sunt obligate să dețină evidențe privind notele de comandă/ prescripțiile medicale în baza cărora au fost comercializate produsele medicinale veterinare, inclusiv a celor care conțin ivermectină;
  • prescrierea produselor medicinale veterinare ce conțin ivermectină se efectuează de către medicii veterinari de liberă practică din unitățile în care se desfășoară activități de asistență medical-veterinară;
  • produsele medicinale veterinare ce conțin ivermectină sunt prescrise numai după examinarea clinică a animalului de către medicul veterinar, justificarea utilizării produselor medicinale veterinare la animale realizându-se în baza registrului de consultații și tratamente al unității de asistență medical-veterinară;
  • proprietarii de animale pot achiziționa produse medicinale veterinare ce conțin ivermectină numai pe bază de prescripție medicală și pot administra aceste produse animalelor numai sub supravegherea medicului veterinar.