Proces verbal al sedinței de deschidere din data de 28.02.2022, Comisia 1, Loturi 1-15

Încheiat astăzi, 28.02.2022, ora 12:00,  cu ocazia deschiderii ofertelor depuse în vederea atribuirii contractului/contractelor de concesiune prevăzute la art. 15 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004 avand ca obiect „concesionarea serviciilor prevăzute la art. 15 alin. (2) şi (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004, cu modificările şi completările ulterioare, pentru:  Lot nr. 1 – Circumscripţia Sanitar-Veterinară Calvini. Valoare estimată: 693.215,60 lei fără TVA; Lot nr. 2 – Circumscripţia Sanitar-Veterinară Buda; Valoare estimată: 821.380,00 lei fără TVA; Lot nr. 3 – Circumscripţia Sanitar-Veterinară Caragele; Valoare estimată: 937.350,08 lei fără TVA; Lot nr. 4 – Circumscripţia Sanitar-Veterinară Scorțoasa; Valoare estimată: 781.032,80 lei fără TVA; Lot nr. 5 – Circumscripţia Sanitar-Veterinară Săgeata. Valoare estimată: 980.500,00 lei fără TVA; Lot nr. 6 – Circumscripţia Sanitar-Veterinară Tisău; Valoare estimată: 629.748,56 lei fără TVA; Lot nr. 7 – Circumscripţia Sanitar-Veterinară Beceni; Valoare estimată: 921.810,40 lei fără TVA.; Lot nr. 8 – Circumscripţia Sanitar-Veterinară Breaza; Valoare estimată: 723.006,40 lei fără TVA; Lot nr. 9 – Circumscripţia Sanitar-Veterinară Cochirleanca. Valoare estimată: 1.165.850,80 lei fără TVA; Lot nr. 10 – Circumscripţia Sanitar-Veterinară Costești; Valoare estimată: 761.376,00 lei fără TVA; Lot nr. 11 – Circumscripţia Sanitar-Veterinară Glodeanu Sărat; Valoare estimată: 708.726,80 lei fără TVA; Lot nr. 12 – Circumscripţia Sanitar-Veterinară Lopătari; Valoare estimată: 846.284,00 lei fără TVA; Lot nr. 13 – Circumscripţia Sanitar-Veterinară Padina. Valoare estimată: 1.356.708,00 lei fără TVA; Lot nr. 14 – Circumscripţia Sanitar-Veterinară Pănătău; Valoare estimată: 821.424,00 lei fără TVA; Lot nr. 15 – Circumscripţia Sanitar-Veterinară Pârscov; Valoare estimată: 758.733,20 lei fără TVA.

 

Procedura de atribuire: Procedură proprie

Cod CPV**: 85200000-1 Servicii veterinare (Rev. 2)

**CPV – nomenclatorul de referinţă în domeniul achizițiilor de referință.

Nr. anunţ de concesiune 3307/14.02.2022, publicat pe site-ul www.buzau.dsvsa.ro, în data 14.02.2022.

Nr. anunţ publicitar ADV1270757, publicat în SEAP pe site-ul www.e-licitatie.ro  în data 14.02.2022.

  1. Valoare estimată 907.146,64 lei fara TVA, cu împărțire pe 15  loturi, conform specificațiilor tehnice din caietul de sarcini, astfel:

Lot nr. 1 – Circumscripţia Sanitar-Veterinară Calvini. Valoare estimată: 693.215,60 lei fără TVA

Lot nr. 2 – Circumscripţia Sanitar-Veterinară Buda; Valoare estimată: 821.380,00 lei fără TVA.

Lot nr. 3 – Circumscripţia Sanitar-Veterinară Caragele; Valoare estimată: 937.350,08 lei fără TVA.

Lot nr. 4 – Circumscripţia Sanitar-Veterinară Scorțoasa; Valoare estimată: 781.032,80 lei fără TVA.

Lot nr. 5 – Circumscripţia Sanitar-Veterinară Săgeata. Valoare estimată: 980.500,00 lei fără TVA

Lot nr. 6 – Circumscripţia Sanitar-Veterinară Tisău; Valoare estimată: 629.748,56 lei fără TVA.

Lot nr. 7 – Circumscripţia Sanitar-Veterinară Beceni; Valoare estimată: 921.810,40 lei fără TVA.

Lot nr. 8 – Circumscripţia Sanitar-Veterinară Breaza; Valoare estimată: 723.006,40 lei fără TVA.

Lot nr. 9 – Circumscripţia Sanitar-Veterinară Cochirleanca. Valoare estimată: 1.165.850,80 lei fără TVA

Lot nr. 10 – Circumscripţia Sanitar-Veterinară Costești; Valoare estimată: 761.376,00 lei fără TVA.

Lot nr. 11 – Circumscripţia Sanitar-Veterinară Glodeanu Sărat; Valoare estimată: 708.726,80 lei fără TVA.

Lot nr. 12 – Circumscripţia Sanitar-Veterinară Lopătari; Valoare estimată: 846.284,00 lei fără TVA.

Lot nr. 13 – Circumscripţia Sanitar-Veterinară Padina. Valoare estimată: 1.356.708,00 lei fără TVA

Lot nr. 14 – Circumscripţia Sanitar-Veterinară Pănătău; Valoare estimată: 821.424,00 lei fără TVA.

Lot nr. 15 – Circumscripţia Sanitar-Veterinară Pârscov; Valoare estimată: 758.733,20 lei fără TVA.

 

Autoritatea contractantă a ales să organizeze şedinţa de deschidere a ofertelor atunci când procedura de atribuire aplicată este: Procedură proprie

Comisia de evaluare nr. 1 a procedat astăzi, 28.02.2022, ora 12:00, la sediul DSVSA Buzău din Municipiul Buzău Județul Buzău, Str. Horticolei Nr 58 Bis, la deschiderea ofertelor depuse.

 

Preşedintele comisiei de evaluare declară deschisă şedinţa, dă citire componenţei comisiei şi invită membrii acesteia să reconfirme declaraţiile de confidenţialitate si imparţialitate, care se anexează prezentului proces-verbal de deschidere.

Preşedintele comisiei de evaluare informează că procedura de achiziţie publică s-a organizat în conformitate cu:

PROCEDURA PROPRIE DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE CONCESIUNE PREVĂZUTE LA ART. 15 ALIN. (2) DIN ORDONANȚA GUVERNULUI NR. 42/2004 PRIVIND ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII SANITAR-VETERINARE ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR.

– Ordinul președintelui ANSVSA nr.48/24.03.2021 pentru aprobarea documentației de atribuire a contractelor de concesiune prevăzute la art. 15 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, care cuprinde condițiile, criteriile, regulile și alte informații necesare pentru a asigura operatorilor economici o informare completă, corectă și explicită cu privire la solicitările autorității contractante sau la elementele concesiunii, obiectul contractului și modul de desfășurare a procedurii de atribuire, inclusiv specificațiile tehnice sau documentul descriptiv, condițiile contractuale propuse, formatele și modul de prezentare a documentelor de către candidați/ofertanți, informațiile privind obligațiile generale aplicabile candidaților/ ofertanților.

Președintele comisiei de evaluare informează că nu au fost solicitate clarificări  privind documentaţia de atribuire.

 

Contestații depuse la documentaţie/clarificări la documentaţie/răspunsul autorităţii la solicitările de clarificări primite de la operatorii economici: Nu este cazul.

– Denumirea contestatarului:

– Motive:

– Decizie/Decizii:

 

Operatorii economici au depus oferte astfel:

Pentru Lot nr. 1 – Circumscripţia Sanitar-Veterinară Calvini. Valoare estimată: 693.215,60 lei fără TVA

Nr. Crt. Denumirea Operatorului Economic Adresa Nr., data, ora
1 SC DISPENSAR VETERINAR CISLĂU SRL 3773/21.02.2022, ORA 09:14

 

Lot nr. 2 –Circumscripţia Sanitar-Veterinară Buda; Valoare estimată: 821.380,00 lei fără TVA.

Nr. Crt. Denumirea Operatorului Economic Adresa Nr., data, ora
1 SC CI PĂUN ADAVET SRL 4182/28.02.2022, ORA 09:31

 

Lot nr. 3 – Circumscripţia Sanitar-Veterinară Caragele; Valoare estimată: 937.350,08 lei fără TVA.

Nr. Crt. Denumirea Operatorului Economic Adresa Nr., data, ora
1 SC CORNEX 2000 SRL 4142/25.02.2022, ORA 11:06

 

Lot nr. 4 – Circumscripţia Sanitar-Veterinară Scorțoasa; Valoare estimată: 781.032,80 lei fără TVA.

Nr. Crt. Denumirea Operatorului Economic Adresa Nr., data, ora
1 SC IULIA FARM VET SRL 4169/28,02,2022, ORA 08:54

 

Lot nr. 5 – Circumscripţia Sanitar-Veterinară Săgeata. Valoare estimată: 980.500,00 lei fără TVA

Nr. Crt. Denumirea Operatorului Economic Adresa Nr., data, ora
1 SC MARYFARM SRL 4172/28.02.2022, ORA 08:59

 

Lot nr. 6 – Circumscripţia Sanitar-Veterinară Tisău; Valoare estimată: 629.748,56 lei fără TVA.

Nr. Crt. Denumirea Operatorului Economic Adresa Nr., data, ora
1 CABINET EMOTIVET SRL 4200/28.02.2022, ORA 09:58

 

Lot nr.7–Circumscripţia Sanitar-Veterinară Beceni. Valoare estimată: 921.810,40 lei fără TVA

Nr. Crt. Denumirea Operatorului Economic Adresa Nr., data, ora
1 SC POLOVET SRL 4148/25.02.2022, ORA 11:28

 

Lot nr. 8 – Circumscripţia Sanitar-Veterinară Breaza; Valoare estimată: 723.006,40 lei fără TVA.

Nr. Crt. Denumirea Operatorului Economic Adresa Nr., data, ora
1 SC MĂRIUCA & DAVID VET ERL 4177/28.02.2022, ORA 09:05

 

Lot nr. 9 – Circumscripţia Sanitar-Veterinară Cochirleanca. Valoare estimată: 1.165.850,80 lei fără TVA

Nr. Crt. Denumirea Operatorului Economic Adresa Nr., data, ora
1 SC SANGIVET SRL 4151/25.02.2022, ORA 11:32

 

 

Lot nr. 10 – Circumscripţia Sanitar-Veterinară Costești; Valoare estimată: 761.376,00 lei fără TVA.

Nr. Crt. Denumirea Operatorului Economic Adresa Nr., data, ora
1 SC BIOVET 96 SRL 4181/28.02.2022, ORA 09:25

 

Lot nr. 11 – Circumscripţia Sanitar-Veterinară Glodeanu Sărat; Valoare estimată: 708.726,80 lei fără TVA.

Nr. Crt. Denumirea Operatorului Economic Adresa Nr., data, ora
1 SC SISEMA MEDVET SRL 4180/28.02.2022, ORA 09:24

 

Lot nr. 12 – Circumscripţia Sanitar-Veterinară Lopătari; Valoare estimată: 846.284,00 lei fără TVA.

Nr. Crt. Denumirea Operatorului Economic Adresa Nr., data, ora
1 SC MOSOR BIOVET SRL 4183/28.02.2022, ora 09:37

 

Lot nr. 13 – Circumscripţia Sanitar-Veterinară Padina. Valoare estimată: 1.356.708,00 lei fără TVA

Nr. Crt. Denumirea Operatorului Economic Adresa Nr., data, ora
1 SC MEDVET 2000 SRL 4146/25.02.2022, ORA 11:20

 

Lot nr. 14 – Circumscripţia Sanitar-Veterinară Pănătău; Valoare estimată: 821.424,00 lei fără TVA.

Nr. Crt. Denumirea Operatorului Economic Adresa Nr., data, ora
1 SC BAICONSULT SRL 4207/28.02.2022; ORA 09:59

 

Lot nr. 15 – Circumscripţia Sanitar-Veterinară Pârscov; Valoare estimată: 758.733,20 lei fără TVA.

Nr. Crt. Denumirea Operatorului Economic Adresa Nr., data, ora
1 CABINET MEDICAL VETERINAR INDIVIDUAL DR. CONSTANTIN M. FLORENTINA- MĂDĂLINA 4173/28.02.2022, ORA 09:00

 

La şedinţa de deschidere participă ofertanţii și/sau reprezentanţii împuterniciţi ai acestora, după cum urmează:

Lot nr. 2 – Circumscripţia Sanitar-Veterinară Buda; Valoare estimată: 821.380,00 lei fără TVA.

Nr. Crt. Denumire ofertant Numele/Prenumele

Reprezentantului legal

Nr. /Data actului de Împuternicire
1 SC CI PĂUN ADAVET SRL  

 

Lot nr. 3 – Circumscripţia Sanitar-Veterinară Caragele; Valoare estimată: 937.350,08 lei fără TVA.

Nr. Crt. Denumire ofertant Numele/Prenumele

Reprezentantului legal

Nr. /Data actului de Împuternicire
1 SC CORNEX 2000 SRL  

 

Lot nr. 4 – Circumscripţia Sanitar-Veterinară Scorțoasa; Valoare estimată: 781.032,80 lei fără TVA.

Nr. Crt. Denumire ofertant Numele/Prenumele

Reprezentantului legal/  Împuternicit

Nr. /Data actului de Împuternicire
1 SC IULIA FARM VET SRL  

 

Lot nr. 5 – Circumscripţia Sanitar-Veterinară Săgeata. Valoare estimată: 980.500,00 lei fără TVA

Nr. Crt. Denumire ofertant Numele/Prenumele

Reprezentantului legal/  Împuternicit

Nr. /Data actului de Împuternicire
1 SC MARYFARM SRL  

 

Lot nr. 6 – Circumscripţia Sanitar-Veterinară Tisău; Valoare estimată: 629.748,56 lei fără TVA.

Nr. Crt. Denumire ofertant Numele/Prenumele

Reprezentantului legal/  Împuternicit

Nr. /Data actului de Împuternicire
1 CABINET EMOTIVET SRL  

 

Lot nr. 8 – Circumscripţia Sanitar-Veterinară Breaza; Valoare estimată: 723.006,40 lei fără TVA.

Nr. Crt. Denumire ofertant Numele/Prenumele

Reprezentantului legal/  Împuternicit

Nr. /Data actului de Împuternicire
1 SC MĂRIUCA & DAVID VET SRL  

 

Lot nr. 10 – Circumscripţia Sanitar-Veterinară Costești; Valoare estimată: 761.376,00 lei fără TVA.

Nr. Crt. Denumire ofertant Numele/Prenumele

Reprezentantului legal/  Împuternicit

Nr. /Data actului de Împuternicire
1 SC BIOVET 96 SRL  

 

Lot nr. 11 – Circumscripţia Sanitar-Veterinară Glodeanu Sărat; Valoare estimată: 708.726,80 lei fără TVA.

Nr. Crt. Denumire ofertant Numele/Prenumele

Reprezentantului legal/  Împuternicit

Nr. /Data actului de Împuternicire
1 SC SISEMA MEDVET SRL  

 

Lot nr. 15 – Circumscripţia Sanitar-Veterinară Pârscov; Valoare estimată: 758.733,20 lei fără TVA.

Nr. Crt. Denumire ofertant Numele/Prenumele

Reprezentantului legal/  Împuternicit

Nr. /Data actului de Împuternicire
1 CABINET MEDICAL VETERINAR INDIVIDUAL DR. CONSTANTIN M. FLORENTINA- MĂDĂLINA  

 

Se trece la deschiderea ofertelor.

Se consemnează integritatea plicurilor care conțin ofertele. Toate plicurile ofertanților sunt întregi, intacte, sigilate.

 

    Se consemnează garanțiile de participare.

Lot nr. 1 – Circumscripţia Sanitar-Veterinară Calvini. Valoare estimată: 693.215,60 lei fără TVA. (valoare garanție de participare conform anunț 6.932,16)

Nr. crt Denumire operator economic Modalitatea  de constituire Cuantum Observații
1. SC DISPENSAR VETERINAR CISLĂU Ordin de plata 6.932,16

 

Lot nr. 2 – Circumscripţia Sanitar-Veterinară Buda; Valoare estimată: 821.380,00 lei fără TVA. (valoare garanție de participare conform anunț 8.213,80)

Nr. crt Denumire operator economic Modalitatea  de constituire Cuantum Observații
1. SC CI PĂUN ADAVET SRL Ordin de plata 8.213,80

 

Lot nr. 3 – Circumscripţia Sanitar-Veterinară Caragele; Valoare estimată: 937.350,08 lei fără TVA. (valoare garanție de participare conform anunț 9.373,50)

 

Nr. crt Denumire operator economic Modalitatea  de constituire Cuantum Observații
1. SC CORNEX 2000 SRL Ordin de plata 9.373,50

 

Lot nr. 4 – Circumscripţia Sanitar-Veterinară Scorțoasa; Valoare estimată: 781.032,80 lei fără TVA. (valoare garanție de participare conform anunț 7.810,33)

Nr. crt Denumire operator economic Modalitatea  de constituire Cuantum Observații
1. SC IULIA FARM VET SRL Ordin de plata 7.810,33

 

Lot nr. 5 – Circumscripţia Sanitar-Veterinară Săgeata. Valoare estimată: 980.500,00 lei fără TVA(valoare garanție de participare conform anunț 9.805,00)

Nr. crt Denumire operator economic Modalitatea  de constituire Cuantum Observații
1. SC MARYFARM SRL Ordin de plata 9.805,00

 

Lot nr. 6 – Circumscripţia Sanitar-Veterinară Tisău; Valoare estimată: 629.748,56 lei fără TVA. (valoare garanție de participare conform anunț 6.297,49)

Nr. crt Denumire operator economic Modalitatea  de constituire Cuantum Observații
1. CABINET EMOTIVET SRL Ordin de plata 6.297,49

 

Lot nr. 7 – Circumscripţia Sanitar-Veterinară Beceni; Valoare estimată: 921.810,40 lei fără TVA. (valoare garanție de participare conform anunț 9.218,10)

Nr. crt Denumire operator economic Modalitatea  de constituire Cuantum Observații
1. SC POLOVET SRL Ordin de plata 9.218,10

 

Lot nr. 8 – Circumscripţia Sanitar-Veterinară Breaza; Valoare estimată: 723.006,40 lei fără TVA. (valoare garanție de participare conform anunț 7.230,06)

Nr. crt Denumire operator economic Modalitatea  de constituire Cuantum Observații
1. SC MĂRIUCA & DAVID VET SRL Ordin de plata 7.230,06

 

Lot nr. 9 – Circumscripţia Sanitar-Veterinară Cochirleanca. Valoare estimată: 1.165.850,80 lei fără TVA (valoare garanție de participare conform anunț 11.658,51)

Nr. crt Denumire operator economic Modalitatea  de constituire Cuantum Observații
1. SC SANGIVET SRL Ordin de plata 11.658,51

 

Lot nr. 10 – Circumscripţia Sanitar-Veterinară Costești; Valoare estimată: 761.376,00 lei fără TVA. (valoare garanție de participare conform anunț 7.613,76)

Nr. crt Denumire operator economic Modalitatea  de constituire Cuantum Observații
1. SC BIOVET 96 SRL Ordin de plata 7.613,76

 

Lot nr. 11 – Circumscripţia Sanitar-Veterinară Glodeanu Sărat; Valoare estimată: 708.726,80 lei fără TVA. (valoare garanție de participare conform anunț 7.087,27)

Nr. crt Denumire operator economic Modalitatea  de constituire Cuantum Observații
1. SC SISEMA MEDVET SRL Ordin de plata 7.087,27

 

Lot nr. 12 – Circumscripţia Sanitar-Veterinară Lopătari; Valoare estimată: 846.284,00 lei fără TVA. (valoare garanție de participare conform anunț 8.462,84)

Nr. crt Denumire operator economic Modalitatea  de constituire Cuantum Observații
1. SC MOSOR BIOVET SRL Ordin de plata 8.462,84

 

Lot nr. 13 – Circumscripţia Sanitar-Veterinară Padina. Valoare estimată: 1.356.708,00 lei fără TVA(valoare garanție de participare conform anunț 13.567,08)

Nr. crt Denumire operator economic Modalitatea  de constituire Cuantum Observații
1. SC MEDVET 2000 SRL Ordin de plata 13,567,08

 

Lot nr. 14 – Circumscripţia Sanitar-Veterinară Pănătău; Valoare estimată: 821.424,00 lei fără TVA. (valoare garanție de participare conform anunț 8.214,24)

Nr. crt Denumire operator economic Modalitatea  de constituire Cuantum Observații
1. SC BAICONSULT SRL Ordin de plata 8.214,24

 

Lot nr. 15 – Circumscripţia Sanitar-Veterinară Pârscov; Valoare estimată: 758.733,20 lei fără TVA. (valoare garanție de participare conform anunț 7.587,33)

Nr. crt Denumire operator economic Modalitatea  de constituire Cuantum Observații
1. CABINET MEDICAL VETERINAR INDIVIDUAL DR. CONSTANTIN M. FLORENTINA- MĂDĂLINA Ordin de plata 7.587,33

 

În cadrul ședinței de deschidere, din lipsa garanției de participare au fost respinși următorii operatori economici: Nu este cazul.

În continuare, se citesc elementele principale ale fiecărei oferte și lista documentelor depuse de fiecare operator economic.

 

Lot nr. 1 – Circumscripţia Sanitar-Veterinară Calvini. Valoare estimată: 693.215,60 lei fără TVA

Elementele principale ale fiecărei oferte și lista documentelor depuse de fiecare operator economic SC DISPENSAR VETERINAR CISLĂU
Scrisoare de înaintare (Formularul nr. 1) DA
Împuternicire (Formularul nr. 2) (dacă este cazul) NU este cazul.
Copie după Cartea de identitate a persoanei care reprezintă societatea (dacă este cazul) DA
Formularul nr. 3/dovada constituirii garanţiei de participare. DA
Formularul nr. 5 – declaraţia privind neîncadrarea în anumite situații specifice prevăzute de legislația generală privind concesiunile de servicii; DA
Formularul nr. 6, declaraţia privind neîncadrarea în situațiile privind neaplicarea asupra ofertantului a unor condamnari specifice prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești; DA
Formularul nr. 7. Informaţii generale DA
Formularul nr. 8 (DECLARAȚIE PRIVIND RESPECTAREA REGLEMENTĂRILOR PRIVIND SĂNATĂTEA ŞI PROTECŢIA MUNCII) DA
Formularului nr. 9-  Declaraţie privind conformitatea cu

specificaţiile tehnice ale caietului de sarcini

DA
Formularul nr. 10 : FIŞA DE IDENTIFICARE FINANCIARĂ DA
Formularul nr. 11 (DECLARAŢIE privind încadrarea în prevederile art.

15 alin. (8) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare)

DA
Formularului nr. 12 (Formularul de ofertă) DA
Anexa la Formularului nr. 12 (Formularul de ofertă) formular –

centralizator de prețuri

DA
–       Formularul nr. 13 – declaraţia privind neîncadrarea în prevederile referitoare la conflictul de interese –       DA
Formularul nr. 14. DECLARAŢIE privind încadrarea în prevederile art. 15 alin (9) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare. DA
Formularului nr. 15 DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE DA
Formularului nr. 16. DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE DA
 Certificatele constatatoare cu privire la îndeplinirea obligaţiilor de plata a impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) DA
Cazierul judiciar al operatorului economic DA
Cazierul judiciar al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, aşa cum rezultă din certificatul constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/actul constitutiv al societăţii; (daca este cazul) DA
Alte documente edificatoare, după caz;

 

 

Nu este cazul

Certificat constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sau orice alt document echivalent DA
Certificatul de înregistrare în registrul unic al cabinetelor medicale  veterinare DA
Atestat de liberă practică medicală veterinară valid DA
Diploma sau adeverința de absolvent al unei facultati de medicina

veterinara acreditate

DA
certificatul de înregistrare fiscală/codul unic de înregistrare. DA
Formular de propunere tehnica (tabel) DA
Alte documente tehnice DA

 

Lot nr. 2 – Circumscripţia Sanitar-Veterinară Buda; Valoare estimată: 821.380,00 lei fără TVA.

Elementele principale ale fiecărei oferte și lista documentelor depuse de fiecare operator economic SC CI PĂUN ADAVET SRL
Scrisoare de înaintare (Formularul nr. 1) DA
Împuternicire (Formularul nr. 2) (dacă este cazul) NU este cazul.
Copie după Cartea de identitate a persoanei care reprezintă societatea (dacă este cazul) DA
Formularul nr. 3/dovada constituirii garanţiei de participare. DA
Formularul nr. 5 – declaraţia privind neîncadrarea în anumite situații specifice prevăzute de legislația generală privind concesiunile de servicii; DA
Formularul nr. 6, declaraţia privind neîncadrarea în situațiile privind neaplicarea asupra ofertantului a unor condamnari specifice prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești; DA
Formularul nr. 7. Informaţii generale DA
Formularul nr. 8 (DECLARAȚIE PRIVIND RESPECTAREA REGLEMENTĂRILOR PRIVIND SĂNATĂTEA ŞI PROTECŢIA MUNCII) DA
Formularului nr. 9-  Declaraţie privind conformitatea cu

specificaţiile tehnice ale caietului de sarcini

DA
Formularul nr. 10 : FIŞA DE IDENTIFICARE FINANCIARĂ DA
Formularul nr. 11 (DECLARAŢIE privind încadrarea în prevederile art.

15 alin. (8) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare)

DA
Formularului nr. 12 (Formularul de ofertă) DA
Anexa la Formularului nr. 12 (Formularul de ofertă) formular –

centralizator de prețuri

DA
– Formularul nr. 13 – declaraţia privind neîncadrarea în prevederile referitoare la conflictul de interese –       DA
Formularul nr. 14. DECLARAŢIE privind încadrarea în prevederile art. 15 alin (9) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare. DA
Formularului nr. 15 DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE DA
Formularului nr. 16. DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE DA
 certificatele constatatoare cu privire la îndeplinirea obligaţiilor de plata a impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) DA
Cazierul judiciar al operatorului economic DA
cazierul judiciar al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, aşa cum rezultă din certificatul constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/actul constitutiv al societăţii; (daca este cazul) DA
Alte documente edificatoare, după caz;

 

Nu este cazul
Certificat constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sau orice alt document echivalent DA
Certificatul de înregistrare în registrul unic al cabinetelor medicale  veterinare DA
Atestat de liberă practică medicală veterinară valid DA
Diploma sau adeverința de absolvent al unei facultati de medicina

veterinara acreditate

DA
certificatul de înregistrare fiscală/codul unic de înregistrare. DA
Formular de propunere tehnica (tabel) DA
Alte documente tehnice DA

 

 Lot nr. 3 – Circumscripţia Sanitar-Veterinară Caragele; Valoare estimată: 937.350,08 lei fără TVA.

Elementele principale ale fiecărei oferte și lista documentelor depuse de fiecare operator economic SC CORNEX 2000 SRL
Scrisoare de înaintare (Formularul nr. 1) DA
Împuternicire (Formularul nr. 2) (dacă este cazul) NU este cazul.
Copie după Cartea de identitate a persoanei care reprezintă societatea (dacă este cazul) DA
Formularul nr. 3/dovada constituirii garanţiei de participare. DA
Formularul nr. 5 – declaraţia privind neîncadrarea în anumite situații specifice prevăzute de legislația generală privind concesiunile de servicii; DA
Formularul nr. 6, declaraţia privind neîncadrarea în situațiile privind neaplicarea asupra ofertantului a unor condamnari specifice prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești; DA
Formularul nr. 7. Informaţii generale DA
Formularul nr. 8 (DECLARAȚIE PRIVIND RESPECTAREA REGLEMENTĂRILOR PRIVIND SĂNATĂTEA ŞI PROTECŢIA MUNCII) DA
Formularului nr. 9-  Declaraţie privind conformitatea cu

specificaţiile tehnice ale caietului de sarcini

DA
Formularul nr. 10 : FIŞA DE IDENTIFICARE FINANCIARĂ DA
Formularul nr. 11 (DECLARAŢIE privind încadrarea în prevederile art.

15 alin. (8) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare)

DA
Formularului nr. 12 (Formularul de ofertă) DA
Anexa la Formularului nr. 12 (Formularul de ofertă) formular –

centralizator de prețuri

DA
–              Formularul nr. 13 – declaraţia privind neîncadrarea în prevederile referitoare la conflictul de interese –       DA
Formularul nr. 14. DECLARAŢIE privind încadrarea în prevederile art. 15 alin (9) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare. DA
Formularului nr. 15 DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE DA
Formularului nr. 16. DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE DA
 certificatele constatatoare cu privire la îndeplinirea obligaţiilor de plata a impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) DA
cazierul judiciar al operatorului economic DA
cazierul judiciar al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, aşa cum rezultă din certificatul constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/actul constitutiv al societăţii; (daca este cazul) DA
alte documente edificatoare, după caz;

 

   Nu este cazul
Certificat constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sau orice alt document echivalent DA
Certificatul de înregistrare în registrul unic al cabinetelor medicale  veterinare DA
Atestat de liberă practică medicală veterinară valid DA
Diploma sau adeverința de absolvent al unei facultati de medicina

veterinara acreditate

DA
certificatul de înregistrare fiscală/codul unic de înregistrare. DA
Formular de propunere tehnica (tabel) DA
Alte documente tehnice DA

 

Lot nr. 4 – Circumscripţia Sanitar-Veterinară Scorțoasa; Valoare estimată: 781.032,80 lei fără TVA.

Elementele principale ale fiecărei oferte și lista documentelor depuse de fiecare operator economic SC IULIA FARM VET SRL
Scrisoare de înaintare (Formularul nr. 1) DA
Împuternicire (Formularul nr. 2) (dacă este cazul) NU este cazul.
Copie după Cartea de identitate a persoanei care reprezintă societatea (dacă este cazul) DA
Formularul nr. 3/dovada constituirii garanţiei de participare. DA
Formularul nr. 5 – declaraţia privind neîncadrarea în anumite situații specifice prevăzute de legislația generală privind concesiunile de servicii; DA
Formularul nr. 6, declaraţia privind neîncadrarea în situațiile privind neaplicarea asupra ofertantului a unor condamnari specifice prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești; DA
Formularul nr. 7. Informaţii generale DA
Formularul nr. 8 (DECLARAȚIE PRIVIND RESPECTAREA REGLEMENTĂRILOR PRIVIND SĂNATĂTEA ŞI PROTECŢIA MUNCII) DA
Formularului nr. 9-  Declaraţie privind conformitatea cu

specificaţiile tehnice ale caietului de sarcini

DA
Formularul nr. 10 : FIŞA DE IDENTIFICARE FINANCIARĂ DA
Formularul nr. 11 (DECLARAŢIE privind încadrarea în prevederile art.

15 alin. (8) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare)

DA
Formularului nr. 12 (Formularul de ofertă) DA
Anexa la Formularului nr. 12 (Formularul de ofertă) formular –

centralizator de prețuri

DA
–              Formularul nr. 13 – declaraţia privind neîncadrarea în prevederile referitoare la conflictul de interese DA
Formularul nr. 14. DECLARAŢIE privind încadrarea în prevederile art. 15 alin (9) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare. DA
Formularului nr. 15 DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE DA
Formularului nr. 16. DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE DA
 certificatele constatatoare cu privire la îndeplinirea obligaţiilor de plata a impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) DA
cazierul judiciar al operatorului economic DA
cazierul judiciar al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, aşa cum rezultă din certificatul constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/actul constitutiv al societăţii; (daca este cazul) DA
alte documente edificatoare, după caz;

 

   Nu este cazul
Certificat constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sau orice alt document echivalent DA
Certificatul de înregistrare în registrul unic al cabinetelor medicale  veterinare DA
Atestat de liberă practică medicală veterinară valid DA
Diploma sau adeverința de absolvent al unei facultati de medicina

veterinara acreditate

DA
certificatul de înregistrare fiscală/codul unic de înregistrare. DA
Formular de propunere tehnica (tabel) DA
Alte documente tehnice DA

 

Lot nr. 5 – Circumscripţia Sanitar-Veterinară Săgeata. Valoare estimată: 980.500,00 lei fără TVA

Elementele principale ale fiecărei oferte și lista documentelor depuse de fiecare operator economic SC MARYFARM SRL
Scrisoare de înaintare (Formularul nr. 1) DA
Împuternicire (Formularul nr. 2) (dacă este cazul) NU este cazul.
Copie după Cartea de identitate a persoanei care reprezintă societatea (dacă este cazul) DA
Formularul nr. 3/dovada constituirii garanţiei de participare. DA
Formularul nr. 5 – declaraţia privind neîncadrarea în anumite situații specifice prevăzute de legislația generală privind concesiunile de servicii; DA
Formularul nr. 6, declaraţia privind neîncadrarea în situațiile privind neaplicarea asupra ofertantului a unor condamnari specifice prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești; DA
Formularul nr. 7. Informaţii generale DA
Formularul nr. 8 (DECLARAȚIE PRIVIND RESPECTAREA REGLEMENTĂRILOR PRIVIND SĂNATĂTEA ŞI PROTECŢIA MUNCII) DA
Formularului nr. 9-  Declaraţie privind conformitatea cu

specificaţiile tehnice ale caietului de sarcini

DA
Formularul nr. 10 : FIŞA DE IDENTIFICARE FINANCIARĂ DA
Formularul nr. 11 (DECLARAŢIE privind încadrarea în prevederile art.

15 alin. (8) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare)

DA
Formularului nr. 12 (Formularul de ofertă) DA
Anexa la Formularului nr. 12 (Formularul de ofertă) formular –

centralizator de prețuri

DA
–      ,   Formularul nr. 13 – declaraţia privind neîncadrarea în prevederile referitoare la  conflictul de interese –       DA
Formularul nr. 14. DECLARAŢIE privind încadrarea în prevederile art. 15 alin (9) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare. DA
Formularului nr. 15 DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE DA
Formularului nr. 16. DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE DA
 certificatele constatatoare cu privire la îndeplinirea obligaţiilor de plata a impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) DA
cazierul judiciar al operatorului economic DA
cazierul judiciar al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, aşa cum rezultă din certificatul constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/actul constitutiv al societăţii; (daca este cazul) DA
alte documente edificatoare, după caz;

 

    Nu este cazul.
Certificat constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sau orice alt document echivalent DA
Certificatul de înregistrare în registrul unic al cabinetelor medicale  veterinare DA
Atestat de liberă practică medicală veterinară valid DA
Diploma sau adeverința de absolvent al unei facultati de medicina

veterinara acreditate

DA
certificatul de înregistrare fiscală/codul unic de înregistrare. DA
Formular de propunere tehnica (tabel) DA
Alte documente tehnice DA

 

Lot nr. 6 – Circumscripţia Sanitar-Veterinară Tisău; Valoare estimată: 629.748,56 lei fără TVA.

Nu a depus oferta în copie și nici pe support electronic.

Elementele principale ale fiecărei oferte și lista documentelor depuse de fiecare operator economic CABINET EMOTIVET SRL
Scrisoare de înaintare (Formularul nr. 1) DA
Împuternicire (Formularul nr. 2) (dacă este cazul) NU este cazul.
Copie după Cartea de identitate a persoanei care reprezintă societatea (dacă este cazul) DA
Formularul nr. 3/dovada constituirii garanţiei de participare. DA
Formularul nr. 5 – declaraţia privind neîncadrarea în anumite situații specifice prevăzute de legislația generală privind concesiunile de servicii; DA
Formularul nr. 6, declaraţia privind neîncadrarea în situațiile privind neaplicarea asupra ofertantului a unor condamnari specifice prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești; DA
Formularul nr. 7. Informaţii generale DA
Formularul nr. 8 (DECLARAȚIE PRIVIND RESPECTAREA REGLEMENTĂRILOR PRIVIND SĂNATĂTEA ŞI PROTECŢIA MUNCII) DA
Formularului nr. 9-  Declaraţie privind conformitatea cu

specificaţiile tehnice ale caietului de sarcini

DA
Formularul nr. 10 : FIŞA DE IDENTIFICARE FINANCIARĂ DA
Formularul nr. 11 (DECLARAŢIE privind încadrarea în prevederile art.

15 alin. (8) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare)

DA
Formularului nr. 12 (Formularul de ofertă) DA
Anexa la Formularului nr. 12 (Formularul de ofertă) formular –

centralizator de prețuri

DA
–             Formularul nr. 13 – declaraţia privind neîncadrarea în prevederile referitoare la conflictul de interese –     DA
Formularul nr. 14. DECLARAŢIE privind încadrarea în prevederile art. 15 alin (9) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare. DA
Formularului nr. 15 DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE DA
Formularului nr. 16. DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE DA
 certificatele constatatoare cu privire la îndeplinirea obligaţiilor de plata a impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) DA
cazierul judiciar al operatorului economic DA
cazierul judiciar al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, aşa cum rezultă din certificatul constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/actul constitutiv al societăţii; (daca este cazul) DA
alte documente edificatoare, după caz;

 

  Nu este cazul.
Certificat constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sau orice alt document echivalent DA
Certificatul de înregistrare în registrul unic al cabinetelor medicale  veterinare DA
Atestat de liberă practică medicală veterinară valid DA
Diploma sau adeverința de absolvent al unei facultati de medicina

veterinara acreditate

DA
certificatul de înregistrare fiscală/codul unic de înregistrare. DA
Formular de propunere tehnica (tabel) DA
Alte documente tehnice DA

 

 Lot nr. 7 – Circumscripţia Sanitar-Veterinară Beceni; Valoare estimată: 921.810,40 lei fără TVA.

Elementele principale ale fiecărei oferte și lista documentelor depuse de fiecare operator economic SC POLOVET SRL
Scrisoare de înaintare (Formularul nr. 1) DA
Împuternicire (Formularul nr. 2) (dacă este cazul) NU este cazul.
Copie după Cartea de identitate a persoanei care reprezintă societatea (dacă este cazul) DA
Formularul nr. 3/dovada constituirii garanţiei de participare. DA
Formularul nr. 5 – declaraţia privind neîncadrarea în anumite situații specifice prevăzute de legislația generală privind concesiunile de servicii; DA
Formularul nr. 6, declaraţia privind neîncadrarea în situațiile privind neaplicarea asupra ofertantului a unor condamnari specifice prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești; DA
Formularul nr. 7. Informaţii generale DA
Formularul nr. 8 (DECLARAȚIE PRIVIND RESPECTAREA REGLEMENTĂRILOR PRIVIND SĂNATĂTEA ŞI PROTECŢIA MUNCII) DA
Formularului nr. 9-  Declaraţie privind conformitatea cu

specificaţiile tehnice ale caietului de sarcini

DA
Formularul nr. 10 : FIŞA DE IDENTIFICARE FINANCIARĂ DA
Formularul nr. 11 (DECLARAŢIE privind încadrarea în prevederile art.

15 alin. (8) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare)

DA
Formularului nr. 12 (Formularul de ofertă) DA
Anexa la Formularului nr. 12 (Formularul de ofertă) formular –

centralizator de prețuri

DA
 Formularul nr. 13 – declaraţia privind neîncadrarea în prevederile referitoare la conflictul de interese –        DA
Formularul nr. 14. DECLARAŢIE privind încadrarea în prevederile art. 15 alin (9) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare. DA
Formularului nr. 15 DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE DA
Formularului nr. 16. DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE DA
 certificatele constatatoare cu privire la îndeplinirea obligaţiilor de plata a impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) DA
cazierul judiciar al operatorului economic DA
cazierul judiciar al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, aşa cum rezultă din certificatul constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/actul constitutiv al societăţii; (daca este cazul) DA
alte documente edificatoare, după caz;

 

Nu este cazul.
Certificat constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sau orice alt document echivalent DA
Certificatul de înregistrare în registrul unic al cabinetelor medicale  veterinare DA
Atestat de liberă practică medicală veterinară valid DA
Diploma sau adeverința de absolvent al unei facultati de medicina

veterinara acreditate

DA
certificatul de înregistrare fiscală/codul unic de înregistrare. DA
Formular de propunere tehnica (tabel) DA
Alte documente tehnice DA

 

Lot nr. 8 – Circumscripţia Sanitar-Veterinară Breaza; Valoare estimată: 723.006,40 lei fără TVA.

Elementele principale ale fiecărei oferte și lista documentelor depuse de fiecare operator economic SC MĂRIUCA & DAVID VET ERL
Scrisoare de înaintare (Formularul nr. 1) DA
Împuternicire (Formularul nr. 2) (dacă este cazul) NU este cazul.
Copie după Cartea de identitate a persoanei care reprezintă societatea (dacă este cazul) DA
Formularul nr. 3/dovada constituirii garanţiei de participare. DA
Formularul nr. 5 – declaraţia privind neîncadrarea în anumite situații specifice prevăzute de legislația generală privind concesiunile de servicii; DA
Formularul nr. 6, declaraţia privind neîncadrarea în situațiile privind neaplicarea asupra ofertantului a unor condamnari specifice prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești; DA
Formularul nr. 7. Informaţii generale DA
Formularul nr. 8 (DECLARAȚIE PRIVIND RESPECTAREA REGLEMENTĂRILOR PRIVIND SĂNATĂTEA ŞI PROTECŢIA MUNCII) DA
Formularului nr. 9-  Declaraţie privind conformitatea cu

specificaţiile tehnice ale caietului de sarcini

DA
Formularul nr. 10 : FIŞA DE IDENTIFICARE FINANCIARĂ DA
Formularul nr. 11 (DECLARAŢIE privind încadrarea în prevederile art.

15 alin. (8) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare)

DA
Formularului nr. 12 (Formularul de ofertă) DA
Anexa la Formularului nr. 12 (Formularul de ofertă) formular –

centralizator de prețuri

DA
 Formularul nr. 13 – declaraţia privind neîncadrarea în prevederile referitoare la conflictul de interese –        DA
Formularul nr. 14. DECLARAŢIE privind încadrarea în prevederile art. 15 alin (9) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare. DA
Formularului nr. 15 DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE DA
Formularului nr. 16. DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE DA
 certificatele constatatoare cu privire la îndeplinirea obligaţiilor de plata a impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) DA
cazierul judiciar al operatorului economic DA
cazierul judiciar al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, aşa cum rezultă din certificatul constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/actul constitutiv al societăţii; (daca este cazul) DA
alte documente edificatoare, după caz;

 

  Nu este cazul.
Certificat constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sau orice alt document echivalent DA
Certificatul de înregistrare în registrul unic al cabinetelor medicale  veterinare DA
Atestat de liberă practică medicală veterinară valid DA
Diploma sau adeverința de absolvent al unei facultati de medicina

veterinara acreditate

DA
certificatul de înregistrare fiscală/codul unic de înregistrare. DA
Formular de propunere tehnica (tabel) DA
Alte documente tehnice DA

 

Lot nr. 9 – Circumscripţia Sanitar-Veterinară Cochirleanca. Valoare estimată: 1.165.850,80 lei fără TVA

Elementele principale ale fiecărei oferte și lista documentelor depuse de fiecare operator economic SC SANGIVET SRL
Scrisoare de înaintare (Formularul nr. 1) DA
Împuternicire (Formularul nr. 2) (dacă este cazul) NU este cazul.
Copie după Cartea de identitate a persoanei care reprezintă societatea (dacă este cazul) DA
Formularul nr. 3/dovada constituirii garanţiei de participare. DA
Formularul nr. 5 – declaraţia privind neîncadrarea în anumite situații specifice prevăzute de legislația generală privind concesiunile de servicii; DA
Formularul nr. 6, declaraţia privind neîncadrarea în situațiile privind neaplicarea asupra ofertantului a unor condamnari specifice prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești; DA
Formularul nr. 7. Informaţii generale DA
Formularul nr. 8 (DECLARAȚIE PRIVIND RESPECTAREA REGLEMENTĂRILOR PRIVIND SĂNATĂTEA ŞI PROTECŢIA MUNCII) DA
Formularului nr. 9-  Declaraţie privind conformitatea cu

specificaţiile tehnice ale caietului de sarcini

DA
Formularul nr. 10 : FIŞA DE IDENTIFICARE FINANCIARĂ DA
Formularul nr. 11 (DECLARAŢIE privind încadrarea în prevederile art.

15 alin. (8) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare)

DA
Formularului nr. 12 (Formularul de ofertă) DA
Anexa la Formularului nr. 12 (Formularul de ofertă) formular –

centralizator de prețuri

DA
    Formularul nr. 13 – declaraţia privind neîncadrarea în prevederile referitoare la conflictul de interese –    DA
Formularul nr. 14. DECLARAŢIE privind încadrarea în prevederile art. 15 alin (9) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare. DA
Formularului nr. 15 DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE DA
Formularului nr. 16. DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE DA
 certificatele constatatoare cu privire la îndeplinirea obligaţiilor de plata a impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) DA
cazierul judiciar al operatorului economic DA
cazierul judiciar al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, aşa cum rezultă din certificatul constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/actul constitutiv al societăţii; (daca este cazul) DA
alte documente edificatoare, după caz;

 

   Nu este cazul.
Certificat constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sau orice alt document echivalent

 

DA
Certificatul de înregistrare în registrul unic al cabinetelor medicale  veterinare DA
Atestat de liberă practică medicală veterinară valid

 

DA
Diploma sau adeverința de absolvent al unei facultati de medicina

veterinara acreditate

DA
certificatul de înregistrare fiscală/codul unic de înregistrare.

 

DA
Formular de propunere tehnica (tabel) DA
Alte documente tehnice DA

 

Lot nr. 10 – Circumscripţia Sanitar-Veterinară Costești; Valoare estimată: 761.376,00 lei fără TVA.

Elementele principale ale fiecărei oferte și lista documentelor depuse de fiecare operator economic SC BIOVET 96 SRL
Scrisoare de înaintare (Formularul nr. 1) DA
Împuternicire (Formularul nr. 2) (dacă este cazul) NU este cazul.
Copie după Cartea de identitate a persoanei care reprezintă societatea (dacă este cazul) DA
Formularul nr. 3/dovada constituirii garanţiei de participare. DA
Formularul nr. 5 – declaraţia privind neîncadrarea în anumite situații specifice prevăzute de legislația generală privind concesiunile de servicii; DA
Formularul nr. 6, declaraţia privind neîncadrarea în situațiile privind neaplicarea asupra ofertantului a unor condamnari specifice prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești; DA
Formularul nr. 7. Informaţii generale DA
Formularul nr. 8 (DECLARAȚIE PRIVIND RESPECTAREA REGLEMENTĂRILOR PRIVIND SĂNATĂTEA ŞI PROTECŢIA MUNCII) DA
Formularului nr. 9-  Declaraţie privind conformitatea cu

specificaţiile tehnice ale caietului de sarcini

DA
Formularul nr. 10 : FIŞA DE IDENTIFICARE FINANCIARĂ DA
Formularul nr. 11 (DECLARAŢIE privind încadrarea în prevederile art.

15 alin. (8) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare)

DA
Formularului nr. 12 (Formularul de ofertă) DA
Anexa la Formularului nr. 12 (Formularul de ofertă) formular –

centralizator de prețuri

DA
 Formularul nr. 13 – declaraţia privind neîncadrarea în prevederile referitoare la conflictul de interese –     DA
Formularul nr. 14. DECLARAŢIE privind încadrarea în prevederile art. 15 alin (9) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare. DA
Formularului nr. 15 DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE DA
Formularului nr. 16. DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE DA
 certificatele constatatoare cu privire la îndeplinirea obligaţiilor de plata a impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) DA
cazierul judiciar al operatorului economic DA
cazierul judiciar al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, aşa cum rezultă din certificatul constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/actul constitutiv al societăţii; (daca este cazul) DA
alte documente edificatoare, după caz;

 

   Nu este cazul.
Certificat constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sau orice alt document echivalent DA
Certificatul de înregistrare în registrul unic al cabinetelor medicale  veterinare DA
Atestat de liberă practică medicală veterinară valid

 

DA
Diploma sau adeverința de absolvent al unei facultati de medicina

veterinara acreditate

DA
certificatul de înregistrare fiscală/codul unic de înregistrare.

 

DA
Formular de propunere tehnica (tabel) DA
Alte documente tehnice DA

 

Lot nr. 11 – Circumscripţia Sanitar-Veterinară Glodeanu Sărat; Valoare estimată: 708.726,80 lei fără TVA.

Elementele principale ale fiecărei oferte și lista documentelor depuse de fiecare operator economic SC SISEMA MEDVET SRL
Scrisoare de înaintare (Formularul nr. 1) DA
Împuternicire (Formularul nr. 2) (dacă este cazul) NU este cazul.
Copie după Cartea de identitate a persoanei care reprezintă societatea (dacă este cazul) DA
Formularul nr. 3/dovada constituirii garanţiei de participare. DA
Formularul nr. 5 – declaraţia privind neîncadrarea în anumite situații specifice prevăzute de legislația generală privind concesiunile de servicii; DA
Formularul nr. 6, declaraţia privind neîncadrarea în situațiile privind neaplicarea asupra ofertantului a unor condamnari specifice prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești; DA
Formularul nr. 7. Informaţii generale

 

DA
Formularul nr. 8 (DECLARAȚIE PRIVIND RESPECTAREA REGLEMENTĂRILOR PRIVIND SĂNATĂTEA ŞI PROTECŢIA MUNCII) DA
Formularului nr. 9-  Declaraţie privind conformitatea cu

specificaţiile tehnice ale caietului de sarcini

DA
Formularul nr. 10 : FIŞA DE IDENTIFICARE FINANCIARĂ DA
Formularul nr. 11 (DECLARAŢIE privind încadrarea în prevederile art.

15 alin. (8) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare)

DA
Formularului nr. 12 (Formularul de ofertă) DA
Anexa la Formularului nr. 12 (Formularul de ofertă) formular –

centralizator de prețuri

DA
–        Formularul nr. 13 – declaraţia privind neîncadrarea în prevederile referitoare la conflictul de interese –        DA
Formularul nr. 14. DECLARAŢIE privind încadrarea în prevederile art. 15 alin (9) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare. DA
Formularului nr. 15 DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE DA
Formularului nr. 16. DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE DA
 certificatele constatatoare cu privire la îndeplinirea obligaţiilor de plata a impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) DA
cazierul judiciar al operatorului economic DA
cazierul judiciar al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, aşa cum rezultă din certificatul constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/actul constitutiv al societăţii; (daca este cazul) DA
alte documente edificatoare, după caz;

 

   Nu este cazul.
Certificat constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sau orice alt document echivalent DA
Certificatul de înregistrare în registrul unic al cabinetelor medicale  veterinare DA
Atestat de liberă practică medicală veterinară valid

 

DA
Diploma sau adeverința de absolvent al unei facultati de medicina

veterinara acreditate

DA
certificatul de înregistrare fiscală/codul unic de înregistrare. DA
Formular de propunere tehnica (tabel) DA
Alte documente tehnice DA

 

Lot nr. 12 – Circumscripţia Sanitar-Veterinară Lopătari; Valoare estimată: 846.284,00 lei fără TVA.

Elementele principale ale fiecărei oferte și lista documentelor depuse de fiecare operator economic SC MOSOR BIOVET SRL
Scrisoare de înaintare (Formularul nr. 1) DA
Împuternicire (Formularul nr. 2) (dacă este cazul) NU este cazul.
Copie după Cartea de identitate a persoanei care reprezintă societatea (dacă este cazul) DA
Formularul nr. 3/dovada constituirii garanţiei de participare. DA
Formularul nr. 5 – declaraţia privind neîncadrarea în anumite situații specifice prevăzute de legislația generală privind concesiunile de servicii; DA
Formularul nr. 6, declaraţia privind neîncadrarea în situațiile privind neaplicarea asupra ofertantului a unor condamnari specifice prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești; DA
Formularul nr. 7. Informaţii generale DA
Formularul nr. 8 (DECLARAȚIE PRIVIND RESPECTAREA REGLEMENTĂRILOR PRIVIND SĂNATĂTEA ŞI PROTECŢIA MUNCII) DA
Formularului nr. 9-  Declaraţie privind conformitatea cu

specificaţiile tehnice ale caietului de sarcini

 

DA
Formularul nr. 10 : FIŞA DE IDENTIFICARE FINANCIARĂ DA
Formularul nr. 11 (DECLARAŢIE privind încadrarea în prevederile art.

15 alin. (8) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare)

DA
Formularului nr. 12 (Formularul de ofertă) DA
Anexa la Formularului nr. 12 (Formularul de ofertă) formular –

centralizator de prețuri

 

DA
  Formularul nr. 13 – declaraţia privind neîncadrarea în prevederile referitoare la conflictul de interese –     DA
Formularul nr. 14. DECLARAŢIE privind încadrarea în prevederile art. 15 alin (9) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare. DA
Formularului nr. 15 DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE DA
Formularului nr. 16. DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE DA
 certificatele constatatoare cu privire la îndeplinirea obligaţiilor de plata a impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) DA
cazierul judiciar al operatorului economic DA
cazierul judiciar al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, aşa cum rezultă din certificatul constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/actul constitutiv al societăţii; (daca este cazul) DA
alte documente edificatoare, după caz;

 

   Nu este cazul.
Certificat constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sau orice alt document echivalent DA
Certificatul de înregistrare în registrul unic al cabinetelor medicale  veterinare DA
Atestat de liberă practică medicală veterinară valid DA
Diploma sau adeverința de absolvent al unei facultati de medicina

veterinara acreditate

DA
certificatul de înregistrare fiscală/codul unic de înregistrare.

 

DA
Formular de propunere tehnica (tabel) DA
Alte documente tehnice DA

 

Lot nr. 13 – Circumscripţia Sanitar-Veterinară Padina. Valoare estimată: 1.356.708,00 lei fără TVA

Elementele principale ale fiecărei oferte și lista documentelor depuse de fiecare operator economic SC MEDVET 2000 SRL
Scrisoare de înaintare (Formularul nr. 1) DA
Împuternicire (Formularul nr. 2) (dacă este cazul) NU este cazul.
Copie după Cartea de identitate a persoanei care reprezintă societatea (dacă este cazul) DA
Formularul nr. 3/dovada constituirii garanţiei de participare. DA
Formularul nr. 5 – declaraţia privind neîncadrarea în anumite situații specifice prevăzute de legislația generală privind concesiunile de servicii; DA
Formularul nr. 6, declaraţia privind neîncadrarea în situațiile privind neaplicarea asupra ofertantului a unor condamnari specifice prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești; DA
Formularul nr. 7. Informaţii generale DA
Formularul nr. 8 (DECLARAȚIE PRIVIND RESPECTAREA REGLEMENTĂRILOR PRIVIND SĂNATĂTEA ŞI PROTECŢIA MUNCII) DA
Formularului nr. 9-  Declaraţie privind conformitatea cu

specificaţiile tehnice ale caietului de sarcini

 

DA
Formularul nr. 10 : FIŞA DE IDENTIFICARE FINANCIARĂ DA
Formularul nr. 11 (DECLARAŢIE privind încadrarea în prevederile art.

15 alin. (8) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare)

DA
Formularului nr. 12 (Formularul de ofertă) DA
Anexa la Formularului nr. 12 (Formularul de ofertă) formular –

centralizator de prețuri

DA
–      ,     Formularul nr. 13 – declaraţia privind neîncadrarea în prevederile

–       referitoare la conflictul de interese

–        DA
Formularul nr. 14. DECLARAŢIE privind încadrarea în prevederile art. 15 alin (9) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare. DA
Formularului nr. 15 DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE DA
Formularului nr. 16. DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE DA
 certificatele constatatoare cu privire la îndeplinirea obligaţiilor de plata a impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) DA
cazierul judiciar al operatorului economic

 

DA
cazierul judiciar al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, aşa cum rezultă din certificatul constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/actul constitutiv al societăţii; (daca este cazul) DA
alte documente edificatoare, după caz;

 

   Nu este cazul.
Certificat constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sau orice alt document echivalent DA
Certificatul de înregistrare în registrul unic al cabinetelor medicale  veterinare DA
Atestat de liberă practică medicală veterinară valid DA
Diploma sau adeverința de absolvent al unei facultati de medicina

veterinara acreditate

DA
certificatul de înregistrare fiscală/codul unic de înregistrare. DA
Formular de propunere tehnica (tabel) DA
Alte documente tehnice DA

 

Lot nr. 14 – Circumscripţia Sanitar-Veterinară Pănătău; Valoare estimată: 821.424,00 lei fără TVA.

Elementele principale ale fiecărei oferte și lista documentelor depuse de fiecare operator economic SC BAICONSULT SRL
Scrisoare de înaintare (Formularul nr. 1) DA
Împuternicire (Formularul nr. 2) (dacă este cazul) NU este cazul.
Copie după Cartea de identitate a persoanei care reprezintă societatea (dacă este cazul) DA
Formularul nr. 3/dovada constituirii garanţiei de participare. DA
Formularul nr. 5 – declaraţia privind neîncadrarea în anumite situații specifice prevăzute de legislația generală privind concesiunile de servicii; DA
Formularul nr. 6, declaraţia privind neîncadrarea în situațiile privind neaplicarea asupra ofertantului a unor condamnari specifice prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești; DA
Formularul nr. 7. Informaţii generale DA
Formularul nr. 8 (DECLARAȚIE PRIVIND RESPECTAREA REGLEMENTĂRILOR PRIVIND SĂNATĂTEA ŞI PROTECŢIA MUNCII) DA
Formularului nr. 9-  Declaraţie privind conformitatea cu

specificaţiile tehnice ale caietului de sarcini

DA
Formularul nr. 10 : FIŞA DE IDENTIFICARE FINANCIARĂ DA
Formularul nr. 11 (DECLARAŢIE privind încadrarea în prevederile art.

15 alin. (8) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare)

DA
Formularului nr. 12 (Formularul de ofertă) DA
Anexa la Formularului nr. 12 (Formularul de ofertă) formular –

centralizator de prețuri

DA
–      , Formularul nr. 13 – declaraţia privind neîncadrarea în prevederile referitoare la conflictul de interese –     DA
Formularul nr. 14. DECLARAŢIE privind încadrarea în prevederile art. 15 alin (9) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare. DA
Formularului nr. 15 DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE DA
Formularului nr. 16. DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE DA
 certificatele constatatoare cu privire la îndeplinirea obligaţiilor de plata a impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) DA
cazierul judiciar al operatorului economic NU
cazierul judiciar al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, aşa cum rezultă din certificatul constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/actul constitutiv al societăţii; (daca este cazul) DA
alte documente edificatoare, după caz;

 

   Nu este cazul.
Certificat constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sau orice alt document echivalent DA
Certificatul de înregistrare în registrul unic al cabinetelor medicale  veterinare DA
Atestat de liberă practică medicală veterinară valid

 

DA
Diploma sau adeverința de absolvent al unei facultati de medicina

veterinara acreditate

DA
certificatul de înregistrare fiscală/codul unic de înregistrare. DA
Formular de propunere tehnica (tabel) DA
Alte documente tehnice DA

 

Lot nr. 15 – Circumscripţia Sanitar-Veterinară Pârscov; Valoare estimată: 758.733,20 lei fără TVA

Elementele principale ale fiecărei oferte și lista documentelor depuse de fiecare operator economic CMVI DR. CONSTANTIN M. FLORENTINA- MĂDĂLINA
Scrisoare de înaintare (Formularul nr. 1) DA
Împuternicire (Formularul nr. 2) (dacă este cazul) Nu este cazul.
Copie după Cartea de identitate a persoanei care reprezintă societatea (dacă este cazul) DA
Formularul nr. 3/dovada constituirii garanţiei de participare. DA
Formularul nr. 5 – declaraţia privind neîncadrarea în anumite situații specifice prevăzute de legislația generală privind concesiunile de servicii; DA
Formularul nr. 6, declaraţia privind neîncadrarea în situațiile privind neaplicarea asupra ofertantului a unor condamnari specifice prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești; DA
Formularul nr. 7. Informaţii generale DA
Formularul nr. 8 (DECLARAȚIE PRIVIND RESPECTAREA REGLEMENTĂRILOR PRIVIND SĂNATĂTEA ŞI PROTECŢIA MUNCII) DA
Formularului nr. 9-  Declaraţie privind conformitatea cu

specificaţiile tehnice ale caietului de sarcini

 

DA
Formularul nr. 10 : FIŞA DE IDENTIFICARE FINANCIARĂ DA
Formularul nr. 11 (DECLARAŢIE privind încadrarea în prevederile art.

15 alin. (8) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare)

DA
Formularului nr. 12 (Formularul de ofertă) DA
Anexa la Formularului nr. 12 (Formularul de ofertă) formular –

centralizator de prețuri

DA
    Formularul nr. 13 – declaraţia privind neîncadrarea în prevederile referitoare la conflictul de interese DA
Formularul nr. 14. DECLARAŢIE privind încadrarea în prevederile art. 15 alin (9) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare. DA
Formularului nr. 15 DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE DA
Formularului nr. 16. DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE DA
A certificatele constatatoare cu privire la îndeplinirea obligaţiilor de plata a impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) DA
cazierul judiciar al operatorului economic NU este cazul.

 

cazierul judiciar al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, aşa cum rezultă din certificatul constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/actul constitutiv al societăţii; (daca este cazul) DA
alte documente edificatoare, după caz;

 

NU este cazul.

 

Certificat constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sau orice alt document echivalent Nu este cazul
Certificatul de înregistrare în registrul unic al cabinetelor medicale  veterinare DA
Atestat de liberă practică medicală veterinară valid DA
Diploma sau adeverința de absolvent al unei facultati de medicina

veterinara acreditate

DA
Certificatul de înregistrare fiscală/codul unic de înregistrare. DA
Formular de propunere tehnica (tabel) DA
Alte documente tehnice DA

 

Președintele comisiei de evaluare declară închise lucrările şedinţei de deschidere a ofertelor, urmând ca membrii acesteia, împreună cu experţii cooptaţi (după caz), să analizeze în detaliu ofertele, în şedinţe ulterioare, în conformitate cu cele stabilite prin documentaţia de atribuire şi cu clarificările precizate la deschidere.

Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal într-un singur exemplar original, care va fi transmis tuturor ofertanţilor și publicat site-ul propriu al autorității contractante.