Rezultatul final al concursului de recrutare organizat în data de 21.12.2018 – proba scrisă și în data de 28.12.2018- proba de interviu, în vederea ocupării prin concurs a postului vacant de natură contractuală de șofer, treapta profesională I, pe perioadă determinată, din cadrul D.S.V.S.A. Buzău

Funcția contractuală pentru care se organizează concurs:

șofer, treapta profesională I, perioadă determinată, post existent în statul de funcții întocmit conform O.G. nr. 42/2004

 

Nr.

crt.

Numele si prenumele candidatului Punctaj probă scrisă Punctaj probă interviu Punctaj final Rezultat final

Admis/Respins

1. Matei Marius 53,00 76,66 64,83 Admis
2. Pavel Claudiu Ionuț 50,16 63,33 56,75 Respins