Rezultatul final la concursul/examenul de recrutare organizat în cadrul Direcției Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Buzău, (02.09.2021 – proba scrisă)

Având în vedere prevederile art. 30 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, se comunică rezultatul final la concursul/examenul de recrutare pentru ocuparea a 5 funcții contractuale vacante, pe perioadă determinată, după cum urmează:

    • 1 post inginer, gradul II, perioadă determinată, O.G. nr. 42/2004;
  • 1 post medic veterinar, gradul I, perioadă determinată, Ordin 64/2007; 
  • 1 post medic veterinar, gradul III, perioadă determinată, Ordin 64/2007; 
  • 2 posturi inginer, grad debutant, perioadă determinată, Ordin 113/2008;
Nr. crt. Numele și prenumele candidatului (COD ID) Funcția pentru care candidează Punctaj

probă scrisă

Punctaj

probă interviu

Punctaj final Rezultat final
1. 17019  Inginer, gradul II, O.G. 42/2004 70,00 99,00 84,50 ADMIS
2. 17136  Medic veterinar, gradul I, Ordin 64/2007 54,00 99,33 76,66 ADMIS
3. 17023  Medic veterinar, gradul III, Ordin 64/2007 74,00 91,33 82,66 ADMIS
4. 16716 Inginer debutant, Ordin 113/2008 53,66 91,66 72,66 ADMIS
5. 16868

 

Inginer debutant, Ordin 113/2008 68,66 90,33 79,49 ADMIS