Rezultatul final la concursul/examenul de recrutare, organizat în cadrul Direcției Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Buzău, (21.12.2021 – proba scrisă)

Având în vedere prevederile art. 30 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, se comunică rezultatul final la concursul/examenul de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale vacante, pe perioadă determinată, după cum urmează:

  • 1 post referent, treapta IA, perioadă determinată, O.G. 42/2004;
Nr. crt. Numele și prenumele candidatului (COD ID) Funcția pentru care candidează Punctaj

probă scrisă

Punctaj

probă interviu

Punctaj final Rezultat final
1. 26470 referent, treapta IA 91,33 75,66 83,49 ADMIS