Rezultatul probei de interviu la concursul/examenul de recrutare organizat în cadrul Direcției Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Buzău, (23.08.2021 proba scrisa)

Având în vedere prevederile art. 62 alin. (3), și art. 671) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, se comunică rezultatul probei de interviu la concursul/examenul de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de:

  • consilier, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Serviciului Economic și Administrativ – 1 post;
  • consilier, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Compartimentului Siguranța Alimentelor subordonat Serviciului Laborator Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor – 2 posturi;

după cum urmează:

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului (COD ID) Funcţia pentru care candidează Punctajul probei de interviu Rezultatul probei de interviu (admis/respins)
1. 16115 Consilier, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Economic si Administrativ 81,00 ADMIS
2. 16222 Consilier, clasa I, grad profesional superior-Compartiment Siguranta Alimentelor  – Laborator 91,33 ADMIS
3. 16258 Consilier, clasa I, grad profesional superior –Compartiment Siguranta Alimentelor  – Laborator 90,66 ADMIS

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului probei de interviu, sub sancţiunea decăderii din acest drept, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.