Rezultatul probei scrise la concursul de promovare pentru ocuparea funcței publice de conducere vacante de șef birou, gradul II, Birou Control Oficial Alimente de Origine Nonanimală organizat în cadrul Direcției Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Buzău, în data de 07.09.2021 (proba scrisă)

Având în vedere prevederile art. 62 alin. (3) și art. 671) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, se comunică rezultatul probei scrise la concursul de promovare pentru ocuparea funcței publice de conducere vacante de șef birou, gradul II, Birou Control Oficial Alimente de Origine Nonanimală, după cum urmează:

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului (COD ID) Funcţia pentru care candidează Punctajul probei scrise Rezultatul probei scrise (admis/respins)
1. 16301 șef birou, gradul II, Birou Control Oficial Alimente de Origine Nonanimală 73,60 ADMIS

 

Candidatul/Candidaţii nemultumit/nemulţumiţi de rezultatele obţinute poate/pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului probei scrise, sub sancţiunea decăderii din acest drept, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

Contestația se depune la secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Compartiment Resurse Umane.

Conform prevederilor art. 56 alin. (3) din HG 611/2008, interviul se va susține astăzi 07.09.2021 ora 13,40.