Rezultatul probei scrise la concursul/examenul de recrutare organizat în cadrul Direcției Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Buzău, în data de 20.12.2021

Având în vedere prevederile art. 62 alin. (3), și art. 671) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, se comunică rezultatul probei scrise la concursul/examenul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de:

  • consilier, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Circumscripției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Oficiale – 1 post;

după cum urmează:

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului (COD ID – nr. atribuit dosarului de înscriere) Funcţia pentru care candidează Punctajul probei scrise Rezultatul probei scrise (admis/respins)
1. 25699 Consilier, clasa I, grad profesional superior – Circumscripției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Oficiale 16,66 Respins
2. 25984 Consilier, clasa I, grad profesional superior – Circumscripției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Oficiale 53,33 Admis
3. 26507 absent

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba de interviu în data de 23.12.2021, ora 10,30, sala de ședințe.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului probei scrise, sub sancţiunea decăderii din acest drept, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

Contestația se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Compartiment Resurse Umane.