Rezultatul probei scrise la concursul/examenul de recrutare organizat în cadrul Direcției Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Buzău, în data de 20.12.2021

Având în vedere prevederile art. 62 alin. (3), și art. 671) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, se comunică rezultatul probei scrise la concursul/examenul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de:

  • consilier, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Serviciului Economic și Administrativ – 1 post;

după cum urmează:

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului (COD ID) Funcţia pentru care candidează Punctajul probei scrise Rezultatul probei scrise (admis/respins)
1. 26255 Consilier, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Economic si Administrativ 83,33 ADMIS

În conformitate cu prevederile art. 56 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba de interviu în data de 20.12.2021, ora 15,30, sala de ședințe.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului probei scrise, sub sancţiunea decăderii din acest drept, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

Contestația se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Compartiment Resurse Umane.