Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul/examenul de recrutare organizat în cadrul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Buzău, în data de 20.12.2021 (proba scrisă)

Având în vedere prevederile art. 50 alin. (2), art. 62 alin. (3), și art. 671) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, se comunică rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul/examenul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de:

  • consilier, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Serviciului Economic și Administrativ – 1 post. după cum urmează:
Nr. crt. Numele și prenumele candidatului (COD ID- numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere) Funcția pentru care candidează Rezultatul selecției dosarelor Motivul respingerii dosarului
1. 26255 Consilier, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Serviciului Economic și Administrativ ADMIS

Candidaţii declarați admiși vor susține proba scrisă în data de 20.12.2021, ora 10,30, la sediul Direcției Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Buzău, în sala de ședințe L.S.V.S.A.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, sub sancţiunea decăderii din acest drept, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

Contestația se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Comp. Resurse Umane.