Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul/examenul de recrutare organizat în cadrul Direcției Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Buzău, în data de 21.12.2021 (proba scrisă)

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (2) art. 20 din Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, se comunică rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul/examenul de recrutare pentru ocuparea unei funcții contractuale vacante, pe perioadă determinată, după cum urmează:

  • 1 post medic veterinar, gradul III, perioadă determinată, Ordin 64/2007;
Nr. crt. Numele și prenumele candidatului (COD ID- nr. înregistrare dosar) Funcția pentru care candidează Rezultatul selecţiei dosarelor Motivul respingerii dosarului
1. 26530 medic veterinar, gradul III ADMIS
2. 26581 medic veterinar, gradul III ADMIS

Candidații declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 21.12.2021, ora 10.00, la sediul Direcției Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Buzău, în sala de ședințe.

Candidații nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor.

Contestația se depune la secretariatul comisiei de soluționare a contestațiilor – Compartiment Juridic și Resurse Umane.