Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul/examenul de recrutare organizat în cadrul Direcției Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Buzău, în data de 23.08.2021 (proba scrisă)

Având în vedere prevederile art. 50 alin. (2), art. 62 alin. (3), și art. 671) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, se comunică rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul/examenul de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de:

  • consilier, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Serviciului Economic și Administrativ – 1 post;
  • consilier, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Compartimentului Siguranța Alimentelor subordonat Serviciului Laborator Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor – 2 posturi,

După cum urmează:

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului (COD ID) Funcţia pentru care candidează Rezultatul selecţiei dosarelor Motivul respingerii dosarului
1. 16115 Consilier, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Economic si Administrativ ADMIS
2. 16222 Consilier, clasa I, grad profesional superior-Compartiment Siguranta Alimentelor  – Laborator ADMIS
3. 16258 Consilier, clasa I, grad profesional superior –Compartiment Siguranta Alimentelor  – Laborator ADMIS

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 23.08.2021, ora 10.00, la sediul Direcției Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Buzău, în sala de ședințe.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, sub sancţiunea decăderii din acest drept, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

Contestația se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Compartiment Resurse Umane.