Situația epidemiologică actuală sub raportul gripei aviare înalt patogenă de subtip H5N8 în România

Având în vedere contextul epidemiologic actual indus de evoluția gripei aviare H5N8 în România, atât la păsările domestice din exploatații comerciale și noncomerciale cât și la cele sălbatice, respectiv cele mai recente focare fiind confirmate în următoarele localității Ungheni, județul Mureș și Cristuru-Secuiesc, județul Harghita., precum și faptul că un număr mare de păsări sălbatice străbat teritoriul României folosind culoarul panono-bulgar de migrațiune

DSVSA Buzău a instituit măsuri specifice în acest sens respectiv întărirea măsurilor de biosecuritate în ferme avicole, organizarea de controale oficiale privind circulația animalelor vii pe drumuri publice împreună cu reprezentanți ai I.P.J. Buzău, efectuarea de instruirii cu toți medicii veterinari cu atribuții în domeniul sănătății animalelor din județ, precum și monitorizarea respectării interdicțiilor de comercializare a păsărilor în târgurile de animale vii și piețe agroalimentare.
Au fost anunțați toți medicii veterinari oficiali, medicii veterinari de libera practică, care în perioada următoare vor acorda atenție sporită cazurilor de îmbolnăvire sau mortalitate la păsări pe teritoriul județului Buzău.

Măsuri privind împiedicarea apariției și a reducerii riscurilor de diseminare ale gripei aviare la păsările domestice:

 1. Supravegherea activă a stării de sănătate a păsărilor domestice și sălbatice, activitate în care sunt rugate să se implice pe lângă DSVSA Buzău și alte instituții, precum  primăriile, școlile și toti deținătorii de efective de păsări domestice.
 2. Suspendarea organizării și desfășurarii comerțului ambulant cu păsări, pentru o perioadă de 30 de zile, în toate localitățile din Județul Buzău.
 3. Suspendarea activităților comerciale cu păsări vii, pentru o perioadă de 30, pe teritoriul Județului Buzău efectuate prin intermediul mijlocitorilor de afaceri cu animale vii-păsări, precum și a oricăror altor activități de intermediere în vedere comercializării directe către crescătorii de păsări din gospodăriile populației. Comercializarea va fi efectuată doar de către exploatațiile comerciale autorizate cu păsări a căror stare de sănătate este atestată de către medicul veterinar împuternicit.
 4. Se va evita pe cât posibil  contactul păsărilor domestice cu păsările sălbatice. În acest sens se recomandă : creșterea păsărilor în adăposturi închise și acoperite, interzicerea scoaterii păsărilor din exploatații la luciul de apă; de asemenea hrănirea și adăparea acestora trebuie să se facă în zone special amenajate, la care să nu aibă acces păsările sălbatice.
 5. Este interzisă adăparea păsărilor de curte cu apă de suprafață, provenită din lacuri, iazuri, sau bălți;
 6. Se interzice eliminarea și împrăștierea pe sol a așternutului (gunoi de grajd) rezultat din exploatațiile de păsări;
 7. Se impune respectarea cu strictețe a măsurilor de biosecuritate în toate exploatațiile de păsări, controlul introducerii de păsări, circulația personalului și a furajelor;
 8. Se recomandă ca de îngrijirea și alimentația păsărilor din curte să se ocupe o singură persoană, care să respecte indicațiile de mai sus;
 9. Se interzice organizarea târgurilor, expozițiilor, piețelor sau a altor aglomerări de păsări ;
 10. Anunțarea de urgență a medicului veterinar de liberă practică împuternicit local sau  direct DSVSA Buzău   ( tel. 0238725001, E-mail: office-buzau@ansvsa.ro) a oricărui caz de îmbolnăvire sau suspiciune de îmbolnăvire, respectiv toate cazurile de deces/moarte la păsările domestice și sălbatice, de care au cunoștință toți proprietarii de păsări.
 11. În cazul constatării de către proprietarii de păsări de mortalități este important a nu se atinge cu mâna neprotejată de mănuși cadavrele de păsări sau păsări bolnave.