Situația epidemiologică actuală sub raportul gripei aviare înalt patogenă de subtip H5N8 la nivel European

Având în vedere contextul epidemiologic actual indus de evoluția gripei aviare H5N8 în Europa, atât la păsările domestice din exploatații comerciale și noncomerciale cât și la cele sălbatice, respectiv cele mai recente focare fiind confirmate în următoarele țări: Anglia, Belgia, Irlanda, Italia, Israel, Franța, Germania, Kazakhstan, Olanda, Norvegia, Polonia, Suedia, Ucraina și Ungaria. Riscul cel mai ridicat îl constituie țările vecine Ungaria și Ucraina precum și faptul că România se află pe una din principalele căi de migrație ale păsărilor sălbatice (migrația păsărilor sălbatice reprezentând principalul rezervor și vector la nivel global al acestei boli).

DSVSA Buzău a instituit măsuri specifice în acest sens respectiv întărirea măsurilor de biosecuritate în ferme avicole, organizarea de controale oficiale privind circulația animalelor vii pe drumuri publice împreună cu reprezentanți ai I.P.J. Buzău, efectuarea de instruirii cu toți medicii veterinari cu atribuții în domeniul sănătății animalelor din județ,  precum și monitorizarea respectării interdicțiilor de comercializare a păsărilor în târgurile de animale vii.
Au fost anunțați toți medicii veterinari oficiali, medicii veterinari de libera practică, care în perioada următoare vor acorda atenție sporită cazurilor de îmbolnăvire sau mortalitate la păsări pe teritoriul județului Buzău.

Măsuri privind împiedicarea apariției și de reducere a riscurilor de diseminare ale gripei aviare la păsările domestice:

  1. Supravegherea activă a stării de sănătate a păsărilor domestice și sălbatice, activitate în care sunt rugate să se implice pe lângă DSVSA Buzău și alte instituții, precum  primăriile, școlile și toți deținătorii de efective de păsări domestice.
  2. Se va evita pe cât posibil  contactul păsărilor domestice cu păsările sălbatice. În acest sens se recomandă : creșterea păsărilor în adăposturi închise și acoperite, interzicerea scoaterii păsărilor din exploatații la luciul de apă; de asemenea hrănirea și adăparea acestora trebuie să se facă în zone special amenajate, la care să nu aibă acces păsările sălbatice.
  3. Este interzisă adăparea păsărilor de curte cu apă de suprafață, provenită din lacuri, iazuri, sau bălți;
  4. Se interzice eliminarea și împrăștierea pe sol a așternutului (gunoi de grajd) rezultat din exploatațiile de păsări;
  5. Se impune respectarea cu strictețe a măsurilor de biosecuritate în toate exploatațiile de păsări, controlul introducerii de păsări, circulația personalului și a furajelor;
  6. Se recomandă ca de îngrijirea și alimentația păsărilor din curte să se ocupe o singură persoană, care să respecte indicațiile de mai sus;
  7. Se interzice organizarea târgurilor, expozițiilor, piețelor sau a altor aglomerări de păsări ;
  8. Anunțarea de urgență a medicului veterinar de liberă practică împuternicit local sau  direct DSVSA Buzău   ( tel. 0238725001, E-mail: office-buzau@ansvsa.ro) a oricărui caz de îmbolnăvire sau suspiciune de îmbolnăvire, respectiv toate cazurile de deces/moarte la păsările domestice și sălbatice, de care au cunoștință toți proprietarii de păsări.

În cazul constatării de către proprietarii de păsări de mortalități este important a nu se atinge cu mâna neprotejată de mănuși cadavrele de păsări sau păsări bolnave.