Stingerea a 60 de focare de PPA de pe raza UAT Amaru, Mihăilești, Pogoanele și Padina

Prin aplicarea eficientă a măsurilor de combatere a PPA și a îndeplinirii condițiilor tehnice necesare precum și a primirii rezultatelor negative la testarea serologică pentru pesta porcină africană a porcilor din zonele cu restricții prin prezentul, comunicăm stingerea  a 60 de focare de pestă porcină africană de pe raza UAT Amaru, Mihăilești, Pogoanele și Padina implicit ridicarea măsurilor dispuse în zonele cu restricții.

La această dată, Pesta Porcină Africană în jud. Buzău evoluează în 6 focare din exploatații non profesionale, declarate în  4 localități respectiv; satul Cochirleanca – comuna Cochirleanca (3 focare), satul Luciu – comuna Luciu (1 focar), satul Cilibia – comuna Cilibia (1focar), satul Cuculeasa – comuna Ziduri (1 focar) precum și 23 de cazuri mistreț pe raza  a 10 fonduri cinegetice; 39 Breazău (1 caz), 44 Câlnău (3 cazuri), 27 Berca (3 cazuri), 41 Beceni (4 cazuri), 42 Aldeni (4 cazuri), 20 Monteoru (1 caz), 23 Grăjdana (2 cazuri), 57 Zărnești (1 caz), 26 Umbrărelu (2 cazuri) și 45 Dedulești (2 cazuri).

D.S.V.S.A. solicită în continuare sprijinul şi înţelegerea cetăţenilor pentru respectarea măsurilor dispuse de autorități, având în vedere gravitatea bolii şi consecinţele economice grave generate de apariţia ei.

Orice suspiciune de boală trebuie anunţată imediat medicului veterinar sau DSVSA Buzău.

Pentru a împiedica răspândirea bolii, toate animalele suspecte trebuie sacrificate şi neutralizate, iar proprietarii despăgubiți, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.

Evoluţia situației epidemiologice este monitorizată în permanență, prin examene clinice şi de laborator, se aplică măsuri şi se întreprind acţiuni în funcţie de circumstanţe.

Acţiunile autorităţilor sunt conjugate şi direcționate în vederea gestionării cât mai eficiente a bolii și închiderea focarelor existente.

Având în vedere contextul epidemiologic actual privind evoluția pestei porcine africane, se mențin restricțiile sanitare veterinare privind comercializarea porcinelor în târgurile de animale la nivelul Județului Buzău.

De asemenea, se mențin restricțiile privind introducerea pe teritoriul Uniunii Europene (inclusiv în țara noastră) a produselor alimentare de origine animală provenite din țări terțe.

Atenționăm atât proprietarii de animale cât și administratorii / deținătorii de târguri  de animale, că mișcarea necontrolată a porcilor vii și comercializarea acestora în târguri și pe site-uri internet  este interzisă  datorită restricțiilor sanitare veterinare existente, pentru evitarea răspândirii pe teritoriul județului a virusului responsabil de producerea Pestei Porcine Africane – PPA.

Reamintim obligațiile ce revin deținătorilor de porcine respectiv:

 • să crescă porcii în spații împrejmuite, în adăposturi închise, cu respectarea condițiilor de igienă;
 • să solicite medicului veterinar din localitate, înregistrarea exploatațiilor de suine, identificarea și înregistrarea animalelor existente permanent în exploatație;
 • să achiziționeze porcine numai din exploatații autorizate/înregistrate sanitar veterinar, însoțite de documente oficiale;
 • să respecte normele de bunăstare și condițiile de igienă în mijloacele de transport, pentru suinele în mișcare;
 • să asigure furaje și apă cu respectarea parametrilor de calitate și să nu administreze în hrana porcilor deșeuri de abator sau resturi menajere nesterilizate;
 • să anunțe imediat medicul veterinar de apariția oricăror semne de boală sau mortalitate la animalele proprii;
 • să nu comercializeze (vânzare /cumpărare) porci prin anunțuri pe site-uri web.
 • să nu comercializeze carnea proaspătă și produsele din carne de porc rezultate din tăierea porcinelor în exploatația proprie (consumul acestor produse se face numai în exploatația respectivă, după examenul de specialitate asigurat de către medicul veterinar arondat);
 • să respecte legislația privind ecarisarea teritoriului, prin predarea cadavrelor de la porcine moarte la unitatea de neutralizare, cu sprijinul autorităților locale;

Reamintim pe această cale nivelul sancțiunilor care se pot aplica de către inspectorii DSVSA în cazul nerespectării prevederilor legislației sanitare veterinare referitoare la mișcarea animalelor:

 • vânzarea / cumpărarea animalelor fără documentele prevăzute de legislaţia sanitară veterinară în vigoare – amendă 600 – 1200 lei;
 • efectuarea transporturilor de animale cu mijloace de transport neautorizate / neînregistrate sanitar veterinar – amendă 1200 – 1800 lei;
 • deținerea sau transportul de animalele neidentificate și neînregistrate, fără documente sanitare veterinare – amendă 720 – 1500 lei;
 • introducerea fără documente sanitare veterinare a altor animale în efectivele existente, exploatații de animale sau gospodării ale populaţiei – amendă 600 – 1600 lei;
 • nerespectarea restricţiilor sanitare veterinare în zonele de protecţie antiepizootică – amenda 2400- 3600 lei.

Având în vedere dinamica evoluției virusului PPA în contextul debutului sezonului rece, dar și a apropierii sărbătorilor de iarnă DSVSA Buzău, în parteneriat cu toate celelalte instituții implicate în gestionarea PPA atât în mediul gospodăresc cât și silvatic, va adopta un set suplimentar de măsuri necesare, respectiv:

 • Intensificarea controalelor privind circulația și respectarea prevederilor privind mișcarea porcilor vii, a cărnii și produselor din carne de porc.
 • Informarea proprietarilor privind necesitatea efectuării obligatorie a examenului ante și post mortem în cazul sacrificărilor din gospodării pentru consum propriu.
 • Intensificarea controalelor rutiere în vederea descurajării comerțului ilegal de porcine și produse provenite de la acestea.
 • Noi acțiuni de informare a populației cu privire la evitarea achiziționării de animale și produse provenite de la acestea de la persoane neautorizate și fără documente sanitar veterinare.
 • Verificarea respectării normelor sanitar veterinare privind identificarea și înregistrarea animalelor.
 • Intensificarea controalelor în vederea interzicerii creșterii extravilane a suinelor (stâne, cantoane, societăți agricole, alte clădiri dezafectate …)
 • Instruirea continuă a gestionarilor fondurilor cinegetice în privința acțiunilor de vânătoare în vederea diminuării populației susceptibile de mistreți, în condiții de biosecuritate.

 

Toate aceste măsuri, împreună cu eforturile concentrate ale instituțiilor abilitate în verificarea restricțiilor impuse, au drept scop comun prevenirea apariției focarelor de boală noi.

 

Facem precizarea că pesta porcină africană nu afectează oamenii, neexistând nici cel mai mic risc de îmbolnăvire pentru oameni, acest virus având, însă, impact la nivel social și economic.