Stingerea tuturor focarelor de PPA, la porcul domestic, din județul Buzău

Vă informăm cu privire la faptul că prin aplicarea eficientă a măsurilor de combatere a PPA au fost stinse toate focarele de pestă porcină africană, la porcul domestic, din jud. Buzău.

La această dată, Pesta Porcină Africană în jud. Buzău evoluează numai în mediul silvatic, la porcul mistreț unde sunt înregistrate 60 de cazuri pe raza a 18 fonduri cinegetice, după cum urmează:

Nr.crt. Fondul cinegetic Nr. de cazuri Morți Vânați
1. FV 23 Grăjdana 13 10 3
2. FV 41 Beceni 5 4 1
3. FV 42 Aldeni 5 2 3
4. FV 39 Breazău 1 1
5. FV 27 Berca 6 3 3
6. FV 44 Câlnău 6 2 4
7. FV 45 Dedulești 2 1 1
8. FV 26 Umbrărelu 3 2 1
9. FV 1 C.A. Rosetti 1 1
10. FV 20 Monteoru 4 3 1
11. FV 40 Vintilă Vodă 1 1
12. FV 46 Făgetu 2 2
13. FV 54 Săgeata 1 1
14. FV 57 Zărnești 1 1
15. FV 47 Crângul Ursului 2 2
16. FV 21 Gura Sărății 3 3
17. FV 58 Oreavu 2 2
18. FV 18 Tăbărăști 2 2
  TOTAL 60 28 32

 

DSVSA solicită în continuare sprijinul şi înţelegerea cetăţenilor, chiar și în actuala conjunctură epidemiologică națională generată de evoluția COVID – 19, pentru respectarea măsurilor întreprinse de autorități, având în vedere gravitatea bolii şi consecinţele economice grave generate de apariţia ei.

Orice suspiciune de boală trebuie anunţată imediat medicului veterinar sau DSVSA Buzău.

Evoluţia bolii este în permanentă monitorizată, prin examene clinice şi de laborator, iar zilnic se analizează situaţia existentă, se aplică măsuri şi se întreprind acţiuni în funcţie de circumstanţe.

Acţiunile întreprinse de autorităţilor au fost, sunt și vor fi conjugate pentru a gestiona eficient orice potențială situație epidemiologică apărută, pentru a înlătura rapid potențialul viral şi pentru a împiedica răspândirea bolii.

Facem precizarea că pesta porcină africană nu afectează oamenii, neexistând nici cel mai mic risc de îmbolnăvire pentru oameni, acest virus având, însă, impact la nivel social și economic.