REZULTAT VERIFICARE ELIGIBILITATE CANDIDAȚI în cadrul etapei de selecție a proiectului – pilot pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Biroului Nutriția Animalelor și Produse Medicinale Veterinare – Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Buzău

Având în vedere prevederile Anexei nr. 9 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, se comunică rezultatul verificării eligibilității candidaților, pentru postul de consilier, clasa I, grad profesional debutant – Birou Nutriția Animalelor și Produse Medicinale Veterinare – 1 post, după cum urmează:

Identificatorul unic al candidatului Numărul de înregistrare Verificarea eligibiltății
EMQ7DHN9

 

2

 

Admis

 

Candidaţii declarați admiși vor susține proba scrisă în data de 18.09.2023, ora 11,00, la sediul Direcției Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Buzău, în sala de ședințe.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului verificării eligibilității candidaților, prin intermediul platformei informatice de concurs, sub sancţiunea decăderii din acest drept, conform art. 97 din Anexa nr. 9 a O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.