Rezultatul probei de interviu la concursul/examenul de promovare în grad profesional organizat în cadrul Directiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Buzau, în data de 29.10.2020 (proba interviu)

Având în vedere prevederile art. 62 alin. (3) și art. 671) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, se comunică rezultatul probei de interviu la concursul/examenul de promovare în grad aferent funcției publice de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional principal din cadrul Serviciului Control Oficial Sanatate si Bunastare Animala, astfel:

Nr.

crt.

Numele si prenumele candidatului

(COD ID)

Funcția pentru care candidează Punctajul

probei de interviu

Rezultatul probei de interviu

(admis/respins)

1. 16333 Consilier, clasa I, grad profesional principal 100 Admis

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 ore de la data afişării rezultatului probei de interviu, sub sancţiunea decăderii din acest drept, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare. Contestația se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, consilier Resurse Umane.