Documentație pentru atribuirea contractelor de concesiuni de servicii sanitar – veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi în alte programe naţionale, respectiv servicii sanitar-veterinare prevăzute la art. 15 alin (2) şi (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare – lot 16-31

Documentația pentru atribuirea contractului de servicii sanitar – veterinare este alcătuită din următoarele secțiuni:

Secțiunea I – instructiunile catre ofertanti

Secțiunea II – anunt de concesionare.

Secțiunea III – Caiet sarcini CSVA BLAJANI

Secțiunea III – Caiet sarcini CSVA Murgesti

Secțiunea III – Caiet sarcini CSVA Vadu Pasii

Secțiunea III – Caiet sarcini CSVA Zarnesti

Secțiunea III – Caiet sarcini CSVA AMARU

Secțiunea III – Caiet sarcini CSVA BALTA ALBA

Secțiunea III – Caiet sarcini CSVA BERCA

Secțiunea III – Caiet sarcini CSVA BOLDU

Secțiunea III – Caiet sarcini CSVA BOZIORU

Secțiunea III – Caiet sarcini CSVA BRADEANU

Secțiunea III – Caiet sarcini CSVA CANESTI

Secțiunea III – Caiet sarcini CSVA CATINA

Secțiunea III – Caiet sarcini CSVA CHIOJDU

Secțiunea III -Caiet sarcini CSVA CILIBIA

Secțiunea III -Caiet sarcini CSVA GALBINASI

Secțiunea III -Caiet sarcini CSVA GREBANU

Secțiunea IV – model cadru contract de concesiune

Secțiunea V – formulare.