Documentație pentru atribuirea, în data de 23.05.2022, a contractelor de concesiuni de servicii sanitar – veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi în alte programe naţionale, respectiv servicii sanitar-veterinare prevăzute la art. 15 alin (2) şi (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare

Documentația pentru atribuirea contractului de servicii sanitar – veterinare este alcătuită din următoarele secțiuni:

Secțiunea I – instructiunile catre ofertanti

Secțiunea II – Anunt de concesionare

Secțiunea III – Caiet sarcini CSV Săpoca – Lot 2

Secțiunea III – Caiet sarcini CSV Stâlpu – Lot 6

Secțiunea III – Caiet sarcini CSV Brăești – Lot 4

Secțiunea III – Caiet sarcini CSV Buda- lot nr. 1

Secțiunea III – Caiet sarcini CSV C.A. Rosetti – Lot 5

Secțiunea III – Caiet sarcini CSV Chiojdu – Lot 7

Secțiunea III – Caiet sarcini CSV Glodeanu Siliștea – Lot 9

Secțiunea III – Caiet sarcini CSV Grebănu – Lot 8

Secțiunea III – Caiet sarcini CSV Râmnicu Sărat – Lot 11

Secțiunea III – Caiet sarcini CSV Tisău – Lot 3

Secțiunea III – Caiet sarcini CSV Vâlcelele – Lot 12

Secțiunea III – Caiet sarcini CSVA Murgesti – Lot nr. 10

Secțiunea IV – model cadru contract de concesiune

Secțiunea V – formulare