Rezultatul probei de interviu la concursul/examenul de recrutare organizat în cadrul Direcției Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Buzău, (20.12.2021 proba scrisă)

Având în vedere prevederile art. 62 alin. (3), și art. 671) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, se comunică rezultatul probei de interviu la concursul/examenul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de:

  • consilier, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Circumscripției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Oficiale – 1 post;

după cum urmează:

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului (COD ID – nr. atribuit dosarului de înscriere) Funcţia pentru care candidează Punctajul probei de interviu Rezultatul probei de interviu (admis/respins)
1. 25984 Consilier, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Circumscripției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Oficiale 71,33 ADMIS

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului probei de interviu, sub sancţiunea decăderii din acest drept, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

Contestația se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Compartiment Resurse Umane.