Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul circumscriptiilor sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor, organizat în cadrul Direcției Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Buzău, în data de 07.09.2021 (proba scrisă)

Având în vedere prevederile art. 62 alin. (3) și art. 671) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, se comunică rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul circumscriptiilor sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor, după cum urmează:

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului (COD ID) Funcţia pentru care candidează Punctajul probei scrise Rezultatul probei scrise (admis/respins)
1. 16786 consilier, clasa I, grad profesional superior – CSVSAO ABSENT
2. 16942 consilier, clasa I, grad profesional superior – CSVSAO 29,33 RESPINS
3. 16021 consilier, clasa I, grad profesional superior – CSVSAO 25,66 RESPINS

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului probei scrise, sub sancţiunea decăderii din acest drept, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

Contestația se depune la secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Compartiment Resurse Umane.