Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul de promovare in gradul professional imediat superior celui detinut  – promovare din functia publica de executie de consilier, clasa I, grad profesional asistent in functia publica de executie de consilier, clasa I, grad profesional principal  – post existent in statul de functii intocmit pe perioada nedeterminata –  Birou Nutritia Animalelor si Produse Medicinale Veterinare din cadrul D.S.V.S.A. Buzau

Având în vedere prevederile art. 40 alin(1) lit. a) şi art. 50 alin(2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, comisia de examen/concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică pentru care candideaza Rezultatul selecţiei dosarelor Motivul respingerii dosarului
1. Sin Andra Claudia Consilier, clasa I, grad profesional principal admis

 

  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 06.12.2019, ora 10:00, la sediul D.S.V.S.A. Buzau – Sala sedinte.
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.