Aspecte importante ce trebuie luate în considerare pentru reducerea riscului de contaminare cu COVID – 19, ca urmare a activității de livrare pe baza de comandă a produselor alimentare către consumatorii finali, prin intermediul persoanelor care utilizează trotinete, biciclete, scootere sau autoturisme, prin servicii de tip Uber (Eats, Glovo, Food Panda etc.)

 Având în vedere situația determinată de evoluția pandemiei cu COVID-19 la nivelul României, care a generat intensificarea activităților de livrare pe baza de comandă a produselor alimentare către consumatorii finali, prin intermediul persoanelor care utilizează trotinete, biciclete, scootere sau autoturisme, prin servicii de tip Uber (Eats, Glovo, Food Panda, etc.) și urmare a măsurilor de restricție dispuse de Guvernul României pe perioada instituirii stării de urgență, considerăm necesare următoarele precizări:

 1. Pentru a preveni răspândirea COVID-19, personalul ce asigură transportul/livrarea produselor alimentare trebuie să mențină permanent distanța socială minimă de 1,5 metri față de persoanele/lucrătorii de la nivelul unităților de vânzare cu amănuntul, precum și față de cumpărători, stabilită de Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență (CNSSU)
 2. Personalul ce asigură transportul / livrarea produselor alimentare pe baza de comandă, trebuie să poarte mască de protecție, mănuși și trebuie să utilizeze în permanență mijloacele de dezinfecție amplasate la nivelul intrărilor / ferestrelor de unde se preiau comenzile din unitățile de vânzare cu amănuntul, conform indicațiilor din partea unității
 3. De asemenea, după fiecare livrare a produselor alimentare către consumatorul final, trebuie să își dezinfecteze mănușile, precum și mâinile o dată cu schimbarea mănușilor, utilizând în acest scop soluții dezinfectante cu caracter virucid, pe care trebuie să le dețină în permanență asupra sa
 4. Cutiile / containerele /gențile în care se introduc alimente ce urmează a fi transportate și livrate către consumatorul final, trebuie curățate / dezinfectate în mod obligatoriu cel puțin de două ori pe zi, cu o diferență de minim 4 ore între cele două operațiuni
 5. După preluarea comenzii, persoana care realizează transportul trebuie să identifice cel mai scurt traseu către locația de livrare, respectiv să ajungă la destinație în cel mai scurt timp, fiind interzise opririle sau pauzele nejustificate pe întreaga perioada a livrării
 6. La sfârșitul fiecărei zile de lucru, vehiculele / autovehiculele de tipul trotinetelor, bicicletelor, scooterelor sau autoturismelor care au asigurat transportul pe întreaga perioadă, de la unitatea de vânzare cu amănuntul și până la consumatorul final, trebuie să fie curățate, iar manșoanele de cauciuc aspersate (pulverizate) cu o soluție cu potențial virucid
 7. În cazul în care persoana responsabilă cu preluarea și livrarea comenzii, prezintă semne clinice specifice bolilor respiratorii, cum ar fi tuse, strănut, febra etc, aceasta nu trebuie să mai preia comenzi de la nivelul unităților de alimentație publică și are obligația să notifice acest aspect companiei care gestionează rețelele on-line pentru livrarea produselor alimentare
 8. În baza notificării menționate la pct. 7, compania care gestionează rețelele online pentru livrarea produselor alimentare, trebuie să dispună în regim de urgență blocarea accesului pentru aceasta persoana pe rețea, respectiv blocarea preluării și livrării alimentelor către consumatorul final
 9. Pentru implementarea corespunzătoare a prevederilor cuprinse la pct. 7 și pct.8, compania care gestionează rețele on-line pentru livrarea produselor alimentare, trebuie să pună în aplicare proceduri proprii prin care să încurajeze persoanele responsabile cu livrarea alimentelor, să își declare starea de sănătate, atunci când prezintă semne clinice specifice bolilor respiratorii, cum ar fi tuse, strănut, febra etc.
 10. Pe întreaga perioadă de la preluarea comenzii și până la livrarea acesteia către consumatorul final, în mod obligatoriu persoana responsabilă, la solicitarea organelor de control, trebuie să ofere informații pe baza cărora să poată fi realizată trasabilitatea produselor alimentare.
 11. Pentru a facilita recunoașterea cu ușurință a persoanelor implicate în activități de preluare pe bază de comandă și livrarea alimentelor către consumatorul final prin rețelele on-line tip Uber (Eats, Glovo, Food Panda, etc), trebuie ca toate containerele/cutiile/gențile în care se introduc alimentele ce urmează a fi transportate și livrate către consumatorul final, să fie marcate cu mențiuni/inscripții specifice, vizibile, prin care să se evidențieze în mod clar că acestea sunt destinate transportului în ”exclusivitate pentru alimente/mâncăruri gătite”
 12. Pentru respectarea acestor recomandări și dispoziții, la nivelul fiecărei companii care gestionează rețele on-line pentru livrarea produselor alimentare, vor fi realizate instructaje cu personalul implicat în manipularea și livrarea produselor alimentare și se va desemna personal responsabil pentru supravegherea respectării acestora
 13. Precizăm că, pe întreaga perioadă de menținere a stării de urgență, persoanele care livrează alimente pe bază de comandă către consumatorul final prin rețelele on-line tip Uber (Eats, Glovo, Food Panda, etc), precum și companiile care gestionează rețelele on-line tip Uber (Eats, Glovo, Food Panda, etc), nu sunt exonerate ca urmare a acestor dispoziții, de respectarea tuturor dispozițiilor transmise de Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență (CNSSU), cu privire la restricțiile impuse liberei circulații a persoanelor și bunurilor.